Co warto wiedzieć o Magno Hortisie?!

Magno Hortis to ulepszacz gleby, który jest produkowany w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Powstaje on z przetworzenia w procesie kompostowania bioodpadów. Środek ten wzbogaca glebę w składniki pokarmowe, poprawia jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Magno Hortis może być stosowany na terenach zielonych do uprawy roślin ozdobnych, zakładania trawników oraz do rekultywacji gleb zdegradowanych.

– Magno Hortis jest produkowany z odpadów, które dostarcza 36 miast i gmin, które są udziałowcami spółki. W 99% są to odpady zielone, czyli trawy, gałęzie czy liście. Nie ma tutaj odpadów spożywczych, przetworzonych, w związku z tym nie mamy też szkła, z czym wiele firm produkujących polepszacze do gleb ma problem. – mówił Karol Nowakowski, Kierownik Składowiska i Kompostowni

Magno Hortis zawiera co najmniej 0,4% azotu, 0,2% fosforu i 0,3% potasu

– Jeśli chodzi o zawartość minerałów i pierwiastków pożądanych przez rośliny jest ona rewelacyjna. Ilość azotu, fosforu i potasu przewyższa najniższe, wymagane normy krajowe. Z własnego doświadczenia wiem, że trawa zasiana na ziemi rodzimej zmieszanej z ulepszaczem naszej produkcji, rośnie bardzo intensywnie, co szczególnie daje się zaobserwować przez pierwsze dwa lata – tłumaczył Karol Nowakowski.

Jak więc stosować ulepszacz Magno Hortis do poszczególnych typów roślin?

Rośliny rabatowe: wiosną lub przed sadzeniem roślin, na uprzednio przygotowaną glebę należy rozsypać środek w dawce 5 kg na 1 m2, a następnie wymieszać z glebą na głębokości ok. 15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych. W kolejnych latach uprawy, stosować corocznie podobną dawkę jednorazowo.

Rośliny doniczkowe i balkonowe: należy dokładnie wymieszać środek z glebą lub innym podłożem w proporcji 4:1 (4 części gleby/podłoża, 1 część środka). Tak przygotowane podłoże wsypać do doniczki lub skrzynki balkonowej i sadzić rośliny doniczkowe i balkonowe.

Trawniki: Na glebę należy rozłożyć 2,5 kg środka „Magno Hortis” na 1 m2 powierzchni i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, następnie wyrównać i wysiać trawę. Dopuszcza się stosowanie środka na starszych trawnikach po koszeniu, w ilości 2-3 kg produktu na 1 m2 powierzchni.

Rekultywacja gleb: Do rekultywacji gruntów zdegradowanych zaleca się stosowanie środka w dowolnym okresie, w ilości 25 ton na hektar. Środek należy rozprowadzić na powierzchni gruntu i w miarę możliwości wymieszać z glebą.

– Magno Hortis nie można stosować do upraw roślin jadalnych. Jeśli ktoś używa go takich celów, to robi to na własne ryzyko. Dwa razy w roku robimy badania kompostu czy nie ma w nim patogenów, metali ciężkich i innych niepożądanych składników. Badania te nigdy ich nie ujawniły stwierdził  Karol Nowakowski.

Jak czytamy dalej w instrukcji, zabrania się:

 • stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych lub nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleb, które rozmarzają co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia,
 • wykorzystywania środka do celów rekultywacyjnych bez uprzedniego uzyskania decyzji i zgód właściwych organów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa, o ile takie są wymagane,
 • łącznego stosowania środka ze środkami ochrony roślin,
 • przekraczania zalecanych dawek.

Warto pamiętać również, że w czasie pracy ze środkiem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać ogólnych zasad BHP. W razie dostania się do oczu przemyć delikatnie czystą wodą. Zabrudzone rany przemyć i zastosować podstawowe środki opatrunkowe. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

Warunki sprzedaży

– Produkcja środka organicznego poprawiającego właściwości gleby jest okresowa, uzależniona od pory roku i warunków atmosferycznych.

– Przed zakupem należy potwierdzić dostępność środka Magno Hortis u kierownika kompostowni (tel. 63 246 81 79 w. 216 kom. 601 238 875) lub w biurze obsługi klienta (tel. 63 246 83 85).

 • Produkt jest sprzedawany wyłącznie w formie sypkiej, w minimalnej ilości 100 kg.
 • Sprzedający nie przewiduje wykonywania usługi pakowania produktu do pojemników, naczyń, worków i innych rodzajów opakowań.
 • Kupujący dokonuje odbioru produktu własnym transportem.
 • Okres przydatności Magno Hortis – bezterminowo.

Ceny sprzedaży

– Produkujemy dwa gatunki Magno Hortis. Pierwszy jest dwukrotnie przesiany i pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczeń i konfekcjonowany nadawałby się nawet do sprzedaży detalicznej. Drugi gatunek posiada niewielką ilość zanieczyszczeń  w postaci małych fragmentów folii pochodzących z samego procesu zbierania odpadów zielonych. Dopiero po procesie kompostowania, cały ten wkład jest przesiewany na przesiewaczu z oczkiem 20 na 20 milimetrów. Przy tak dużych ilościach, które przetwarzamy, nie możemy zastosować mniejszego oczka, a przez to przedostają się wspomniane wcześniej małe patyczki, kamyki, czy fragmenty folii. Cena jest bezkonkurencyjna, a transport często kosztuje więcej niż sam produkt.

Magno Hortis (gatunek 1 – przesiany sitem o oczku 10 mm x 10 mm):

 • przy zakupie jednorazowym poniżej 10 Mg – 140 zł netto / Mg.
 • przy zakupie jednorazowym powyżej 10 Mg – 120 zł netto / Mg.
 • przy zakupie jednorazowym powyżej 100 Mg – 100 zł netto/Mg.

Kompost pierwszego gatunku wytwarzamy tylko w okresie letnim, kiedy jest sucho, ponieważ kompost gatunku drugiego jest wówczas tak przesuszony, że daje się przesiać na mniejszym oczku. Łącznie w ciągu produkujemy go około 200-300 ton i to wystarcza nam na 3/4 roku Produkcja drugiego gatunku Magno Hortis trwa przez cały rok– mówił Karol Nowakowski.

Magno Hortis (gatunek 2 – przesiany sitem o oczku 20 mm x 20 mm):

 • przy zakupie jednorazowym poniżej 10 Mg – 15 zł netto / Mg.
 • przy zakupie jednorazowym powyżej 10 Mg – 10 zł netto / Mg.

Klienci przyjeżdżają po Magno Hortis z miejscowości oddalonych nawet o 100-150 kilometrów. Z roku na rok nasz kompost staje się coraz bardziej popularny. W takim okresie jak teraz, wszystko co wyprodukujemy, jest sprzedawane na bieżąco. Pomimo wzrostu kosztów związanych z produkcją, wywołanych inflacją ceny produktu nie zmieniły się, są stałe i nie podlegają negocjacji nawet przy zakupie większej ilości ulepszacza gleby. Magno Hortis produkujemy w sposób ciągły, a zadowolenie klientów powoduje to, że nie mamy problemu z jego sprzedażą.

Kiedy zaczęliśmy produkować Magno Hortis byłem pierwszym klientem, kupiłem dwa tiry kompostu na działkę okalającą mój dom. Początkowo wydawało mi się, że zasiana trawa rośnie wolno, ale już po kilkunastu tygodniach, zmieniłem zdanie – przyrosty tygodniowe były wręcz imponujące – podsumował rozmowę Karol Nowakowski, Kierownik Składowiska i Kompostowni.

Poza środkiem Magno Hortis wzbogacającym glebę, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie oferuje również do sprzedaży trawy ozdobne uprawiane w zakładzie. Aktualnie prowadzona jest uprawa 25 gatunków takich traw. Jak czytamy na stronie internetowej MZGOK-u cena jednostkowa traw ozdobnych wynosi 15 zł brutto za sztukę.

Materiał promocyjny MZGOK Sp. z o. o. w Koninie

 

Udostępnij na: