1 grudnia będziemy świętować 60-lecie działalności orkiestry!

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie istnieje już 62 lata, jednak przez obostrzenia związane z panującą pandemią koronawirusa, dopiero 1 grudnia 2022 roku,  z dwuletnim opóźnieniem będzie świętować swój jubileusz 60 lat działalności koncertem dla sympatyków szkoły i orkiestry.

Koncert odbędzie się w gościnnych progach konińskiego Oskardu 1 grudnia o godzinie 17.00, uroczystość swoim występem uświetni Krzysztof Respondek, znany polski artysta kabaretowy, aktor i piosenkarz. Ma być wesoło i biesiadnie, orkiestra zadba o dobry humor zgromadzonych widzów, przygotowując na to wyjątkowe czwartkowe popołudnie repertuar muzyki rozrywkowej.

Przeczytajmy o historii orkiestry jaką możemy znaleźć na fanpage szkoły górniczej „Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie to jedyny tego typu zespół muzyczny w regionie z tak długą i chlubną tradycją. Pierwsze muzyczne wystąpienie jak wskazują na to kroniki szkolne orkiestra miała 1 maja 1960 roku. Od tamtego czasu jest prawdziwą kuźnią talentów i szkołą życia dla kilkunastu już pokoleń uczniów.

Orkiestra od momentu powstania była silnie związana z życiem kulturalnym szkoły. Kultywowano w niej tradycje regionalne, co objawiało się nie tylko doborem repertuaru, ale również występami w mundurach górniczych. Bogaty kalendarz imprez układany był tak, aby na żadnej uroczystości szkolnej nie zabrakło oprawy muzycznej. Orkiestra z powodzeniem funkcjonuje też poza macierzystą placówką biorąc czynny udział w życiu publicznym miasta. W razie potrzeby uświetnia swoją grą i obecnością imprezy patriotyczne, okolicznościowe, religijne i charytatywne. Współpracuje między innymi z organizacjami takimi jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci czy Związek Harcerstwa Polskiego. Od kilku lat nie zabrakło jej na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zdarza się również, iż jest wypożyczana, aby wesprzeć obchody rocznicowe w innych szkołach. Orkiestra szuka nowych wyzwań muzycznych , gdzie mogła by zaprezentować pełną gamę swych możliwości.

Równolegle przy orkiestrze istnieją zespoły o charakterze rozrywkowym, gdzie młodzież daje wyraz swoim muzycznym fascynacjom. Członkowie orkiestry i zespołów biorą też indywidualnie udział w konkursach muzycznych na przykład w Miedzypowiatowym Konkursie Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych we Władysławowie, zajmując czołowe lokaty. Z inicjatywy kapelmistrza Tadeusza Grzanki od roku 2002 utworzono grupę taneczną, która uświetnia i ubarwia występy orkiestry. Tańczące dziewczęta otoczyła opieką choreograficzną Barbara Stasiak. W 2007 roku instruktorem zespołu została Beata Marszał. W roku jubileuszu 45-lecia szkoły, orkiestra nagrała i wydała płytę CD z utworami muzycznymi, najczęściej i najchętniej grywanymi przez uczniów. Wszystko to jest możliwe dzięki wyjątkowo sprzyjającej atmosferze panującej w ZSG-E. Przez prawie 50 lat działalności z orkiestrą związanych było mniej lub bardziej ściśle ponad 1000 uczniów i uczennic, którzy przy okazji zdobywania wykształcenia mogli rozwijać swoją muzyczną pasję. Prowadzenie orkiestry szkolnej jest zajęciem absorbującym, ale i wciągającym, o czym może świadczyć fakt, iż przez niespełna 50 lat prowadziło ją tylko trzech kapelmistrzów.”

Obecnie kapelmistrzem jest Robert Żurański.

Udostępnij na: