Będzie bezpieczniej na Alejach 1 Maja, trwa przebudowa przejść dla pieszych!

W związku z prowadzonymi pracami na Alejach 1 Maja ZDM w Koninie wydał komunikat: „Informujemy, że w dniach 17-18.06.2022r na Alejach 1 Maja w Koninie (na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Błaszaka do skrzyżowania z ul. Energetyka) będą realizowane prace związane ze zmianą stałej organizacji ruchu (zmiana oznakowania poziomego, montaż urządzeń BRD i oznakowania pionowego). W związku z powyższym prosimy kierowców o stosowanie się do znaków drogowych i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.”

Trwają tam prace związane z przebudową przejść dla pieszych, przejścia zostaną wyposażone w wyspy azylu dla pieszych, w sumie przebudowane będą trzy przejścia. Dwa z nich: to w rejonie Starostwa Powiatowego i telekomunikacji zostaną przesunięte w kierunku zachodnim i powstanie w ich rejonie lewoskręt.

Źródło: ZDM w Koninie

Udostępnij na: