Brawo darczyńczy, brawo wolontariusze!!!

Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie dokonało podsumowania kwesty ,,Światło dla Hospicjum”, dzięki hojności darczyńców i ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy udało się zebrać kwotę 32 426,41 zł to ogromny dar i potężny zastrzyk finansowy dla konińskiego hospicjum.
Szczególne podziękowania należą się uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie, harcerką i harcerzom z Hufca ZHP Konin im. Szarych Szeregów oraz wolontariuszom z hospicjum.
Brawo Wy!
W przyszłym roku nie pozostanie nam nic innego  jak pobić tegoroczny wynik zbiórki!

Źródło: Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie

Udostępnij na: