Czy atom podźwignie z kolan Konin i region?

PGE i ZE PAK podpisały 13 kwietnia 2023 r. statut spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. Celem i zadaniem spółki będzie udział w planowanej realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Elektrownia jest planowana jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa S.A. oraz koreańskiego KHNP. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o bezpieczną i sprawdzoną technologię reaktorów APR 1400.

Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że perspektywiczne jest posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.  Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jest możliwe już w 2035 roku.

PGE PAK Energia Jądrowa ma za zadanie przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

– Może to być historyczna chwila dla naszego miasta i regionu.  PGE i ZE PAK S.A. podpisały statut spółki PGE PAK Energia Jądrowa SA, której zadaniem będzie udział w planowanej realizacji budowy elektrowni jądrowej w naszym mieście. Jest to wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa S.A. oraz koreańskiego KHNP.
Wspólnie z samorządowcami z naszego regionu byliśmy świadkami tego wydarzenia – napisał na swoim fanpage Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski.

Źródło: ZE PAK S.A / fanpage Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego

Udostępnij na: