Czy wiadukt zostanie oddany do użytku w planowanym terminie???

Jako, że zbliżamy się wielkimi krokami do terminu, kiedy miał się zakończyć remont wiaduktu to zwróciłem się do Grzegorza Pająka Dyrektora ZDM w Koninie z prośbą o udzielenie informacji w tym temacie.

Otrzymałem następującą pisemną odpowiedź:

„Prace na wiadukcie trwają. Całkowicie zakończono prace związane z rozbiórką żelbetowej płyty ustroju nośnego oraz rozbiórką elementów wyposażenia. Poprzez powierzchniowe skucie i oczyszczenie podpór przygotowano je do wykonania naprawy betonem natryskowym, wykonano naprawę płyty materiałami typu PCC w części nad ulicą Kolejową. Obecnie są prowadzone roboty związane ze zbrojeniem płyty nośnej i montażem modułowych urządzeń dylatacyjnych. W następnym etapie planowane jest betonowanie płyty wzmacniającej ustrój nośny, wykonanie nowoprojektowanych kap chodnikowych, desek gzymsowych, nawierzchni jezdni i chodników oraz montaż elementów wyposażenia obiektu. Od spodu będą wykonywane powierzchniowe naprawy ustroju nośnego w części kolejowej oraz nad ulicą Kolejową.
Przedłużające się uzgodnienia z PKP związane z wydaniem zgód i warunków na wejście w ich teren, wymusiły dokonanie zmian technologicznych i harmonogramu realizacji robót. ”

Zzapraszam do obejrzenia mojej fotorelacji z placu budowy.

Udostępnij na: