Diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży w Koninie i plan rozwoju działań na ich rzecz!

Miasto Konin stara się o uzyskanie tytułu Miasto Przyjazne Dzieciom nadawanego przez UNICEF Polska. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy badanie opinii dzieci i młodzieży w mieście oraz opracowaliśmy Diagnozę sytuacji dzieci i młodzieży w Koninie. Na tej podstawie przygotowaliśmy propozycję działań do Planu rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2022-2030”.
Dzisiaj przedstawiamy Wam do konsultacji oba dokumenty. Konsultacje będą trwać do  25 maja 2022 roku. Swoje uwagi do diagnozy mogą Państwo przesyłać na adres email: diagnoza.unicef@gmail.com oraz natomiast propozycje działań do planu można składać w formie elektronicznej poprzez wypełnienie ankiety: https://forms.gle/qY8iQqsL5PDRpnn78.

Udostępnij na: