Drodzy Seniorzy, wypełnijcie ankietę

Władze Miasta Konina zapraszają osoby po 60. roku życia do udziału w anonimowym badaniu ankietowym, które pozwoli zdiagnozować problemy, oczekiwania i potrzeby konińskich seniorów. Wyniki badania będą stanowiły podstawę do opracowania polityki senioralnej Miasta Konina z wyznaczeniem priorytetów i działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób starszych na lata 2021-2030.

Naszym celem jest stworzenie warunków, które zagwarantują seniorom, zarówno sprawnym, jak i tym o ograniczonej sprawności, jak najlepsze funkcjonowanie w codziennym życiu. Zależy nam na tym, by stać się wzorcowym miastem przyjaznym osobom starszym, w którym będą one mogły prowadzić aktywne, zaangażowane społecznie i niezależne życie. Osiągnięcie tego celu jest naszą wspólną odpowiedzialnością.

Budowanie miasta przyjaznego seniorom nie może odbyć się bez ich udziału. Przeorganizowanie zarówno infrastruktury, jak i przestrzeni publicznej, instytucjonalnej, społeczno-zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej Konina, tak aby stały się bardziej dostępne i sprzyjały integracji społecznej na każdym etapie życia, musi odpowiadać na Państwa rzeczywiste potrzeby. Dlatego tak ważny jest Państwa głos.

Celebrowanie długowieczności jest ważne. Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby miała ona jasny cel i duże znaczenie, dlatego niezmiernie istotne dla nas jest rozpoznanie zmian i różnorodnych oczekiwań. Chcemy też świadomie zaplanować takie działania, które pozwolą Państwu na dalsze aktywne uczestnictwo w rozwoju Konina oraz długie życie w zdrowiu.

Udział w badaniu potrzeb seniorów jest dobrowolny i anonimowy. Aby wypełnić ankietę, wystarczy kliknąć w poniższy link:

https://www.survio.com/survey/p/B0Y1L5C0A4Y5R9Y6O

Będziemy wdzięczni za poświęcenie czasu na jej wypełnienie.
___________

Badanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” i dofinansowania z Programu ROZWÓJ LOKALNY.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: