Drzewa z opatrunkiem???

Zapewne zauważyliście na terenie naszego miasta kasztanowce owinięte żółtą lub niebieską folią?

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie zlecił pilotażową akcję ochrony konińskich kasztanowców przed szkodnikiem Szrotówkiem kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) motylem z rodziny kibitnikowatych (Gracillariidae), który w krótkim czasie rozprzestrzenił się i zajął kontynent europejski, stając się najgroźniejszym szkodnikiem tych pięknie kwitnących drzew, jakże ważnych dla maturzystów.

Drzewa są owinięte opaską z klejem i feromonami, prewencją zostały objęte drzewa wzdłuż ulicy Przemysłowej, Kopernika, Mickiewicza i w parku miejskim.

Trzymajmy kciuki by akcja przyniosła efekt i w przyszłym roku ochroną zostały objęte wszystkie drzewa tego gatunku w Koninie.

Udostępnij na: