Elektrownia atomowa szansą dla Konina i regionu?

31 października 2022 roku ZE PAK S.A. opublikował na swoim fanpage informację prasową o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego planu rozwoju elektrowni jądrowej w naszej okolicy, czy trzymacie kciuki za pomyślny przebieg i powstanie tego typu elektrowni w pobliskiej dzielnicy Konina, czy boicie się atomu i zaczynacie myśleć o ucieczce z Konina?

„ZE PAK, PGE i KHNP podpisały list intencyjny dotyczący planu rozwoju elektrowni jądrowej w lokalizacji Pątnów

Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei, polskie firmy energetyczne ZE PAK i PGE, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) ogłosiły zawarcie listu intencyjnego w sprawie planu rozwoju elektrowni jądrowej w Pątnowie oraz zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy ministerstwami.

Prezesi trzech spółek z obu krajów, polskiej prywatnej grupy energetycznej ZE PAK, polskiej grupy energetycznej z większościowym udziałem Skarbu Państwa PGE Polska Grupa Energetyczna oraz koreańskiej KHNP podpisali list intencyjny, którego głównym celem jest opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w Polsce w oparciu o technologię APR1400.
Polski Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych oraz Minister Handlu, Przemysłu i Energii Korei Południowej podpisali porozumienie, w którym deklarują dołożyć wszelkich starań mających na celu wsparcie dla projektu energetyki jądrowej w Pątnowie oraz zacieśnić współpracę w zakresie niezbędnej wymiany informacji.
Intencją Stron jest ocena możliwości rozwoju współpracy w ramach budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Pątnów by dostarczać Polakom tanią i czystą energię. Projekt ma wesprzeć niezależność i stabilność polskiego systemu energetycznego – ma być po prostu stabilnym źródłem taniej i czystej energii. Projekt docelowo powinien zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki, stworzyć nowe możliwości inwestycyjne w Polsce, ale przede wszystkim przez następne 60 lat dostarczać polskim gospodarstwom domowym tanią i czystą energię w stabilnej cenie. Potencjalna współpraca ma być jedynie uzupełnieniem strategicznego, rządowego polskiego programu energetyki jądrowej zapisanego w „Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.”
ZE PAK i PGE zdecydowały się na potencjalną współpracę z KHNP ze względu na bezpieczną, funkcjonującą od ponad 40 lat oraz efektywną koreańską technologię reaktorów jądrowych. Obecnie KHNP jest trzecim największym operatorem elektrowni jądrowych na świecie, w ostatnim czasie zrealizowało z dużym sukcesem w terminie i budżecie jedną z największych inwestycji na świecie – elektrownię jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Barakah. Elektrownia składa się z 4 bloków po 1400 MW mocy każdy, co oznacza 5600 MW taniej, czystej i stabilnej energii zapewniającej ponad ¼ zapotrzebowania ZEA na energię elektryczną.
Strony zamierzają wspólnie opracować plan rozwoju elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR1400. W szczególności strony zamierzają wykonać wstępne analizy warunków geotechnicznych, sejsmicznych i środowiskowych, opracują szacunkowy budżet dla prac przygotowawczych, etapu budowy oraz etapu produkcji wraz z proponowanym modelem finansowania projektu, jak również stworzą wariantowy harmonogram realizacji projektu wraz ze zdefiniowaniem kluczowych etapów wpływających na potencjalną realizację projektu. Strony zamierzają przygotować wstępny plan rozwoju elektrowni jądrowej w lokalizacji Pątnów do końca 2022 r.
W odniesieniu do projektu, każda ze stron dokonała oceny jak niżej:
„Potrzebujemy w Polsce źródeł taniej i stabilnej energii. Energetyka jądrowa jest w polskich warunkach niezbędna, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej. Inicjatywa ZE PAK i PGE jest niezwykle interesująca, ponieważ realizuje strategiczne cele Polski i Polaków – tania energia oraz niezależność energetyczna. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. przyjętą przez polski rząd w 2021 r., Pątnów to jedna z potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce. Budowa elektrowni jądrowej w Pątnowie to może być wsparcie dla programu polskiej energetyki jądrowej, który jest kluczowy dla nas z perspektywy kraju. Z zadowoleniem przyjmujemy informację, że ZE PAK i PGE podjęły rozmowy z KHNP co dodatkowo wzmocni relacje pomiędzy Polską a Koreą Południową. Z pewnością byłby to kolejny etap zacieśniania się współpracy biznesowej pomiędzy naszymi krajami oraz duże możliwości transferu wiedzy i doświadczenia.” powiedział Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych w Polsce.
„Po pierwsze, projekt jest oceniany jako osiągnięcie poparte zdecydowaną determinacją i polityką koreańskiego rządu w zakresie eksportu elektrowni jądrowych. Dla Korei projekt ponownie otworzył bramę dla eksportu elektrowni jądrowych po 13 latach od eksportu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2009 roku, jednocześnie potwierdzając doskonałość APR1400. Spodziewamy się również, że po zawarciu ostatecznego kontraktu przyczyni się on w znacznym stopniu do ożywienia krajowego przemysłu jądrowego zapewniając pracę w zmagającym się z wyzwaniami sektorze. Ponadto projekt będzie okazją do poszerzenia i pogłębienia współpracy w sektorach przemysłowym i gospodarczym między naszymi dwoma krajami. W obliczu niedawnych niestabilności w globalnej sieci łańcucha dostaw, planujemy rozszerzyć tę współpracę w zakresie energetyki jądrowej na różne obszary, takie jak przemysł obronny, baterie, wodór i pojazdy elektryczne. Zawarcie memorandum i listu intencyjnego pomiędzy firmami tworzy podwaliny do wzmocnienia współpracy z Polską, która prowadzi do obopólnych korzyści i sytuacji ‘win-win’.” powiedział Pan Chang-Yang Lee, Minister Handlu, Przemysłu i Energii w Korei Południowej.
„KHNP to bezpieczny i niezawodny światowy lider energetyczny z ponad 50-letnim doświadczeniem w budowie i 40-letnim doświadczeniem w eksploatacji elektrowni jądrowych. Dzięki niezrównanej wiedzy i możliwościom, KHNP jest zaufanym dostawcą do budowy nowych elektrowni jądrowych. Obecnie posiadamy 24 bloki elektrowni jądrowych w eksploatacji i 6 bloków w budowie w Korei i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Koreański APR1400 to reaktor generacji III+, który oferuje najbardziej zaawansowane funkcje bezpieczeństwa biernego i ochrony, a propozycja współpracy ze strony ZE PAK potwierdza doskonałą technologię Korei i konkurencyjność koreańskiej energetyki jądrowej na świecie. Głęboko wierzę, że potencjalna współpraca między Polską a Koreą odegra znaczącą rolę w dalszym umacnianiu silnego partnerstwa między naszymi dwoma krajami.” powiedział dr Jooho Whang, Prezes KHNP.
„Naszym celem jest dostarczanie Polakom taniej i czystej energii. Bez wątpienia energetyka jądrowa jest jej źródłem. Nasza lokalizacja Pątnów wydaje się być idealna do realizacji projektu energii atomowej, stąd nasz pomysł na stworzenie planu rozwoju takiego projektu. Cieszymy się, że jako ZE PAK możemy dzisiaj ogłosić partnerstwo z południowokoreańską firmą KHNP, liderem w zakresie technologii jądrowych na świecie oraz z PGE, największą firmą energetyczną w Polsce. Posiadamy niezbędną infrastrukturę, doświadczenie i pasję naszych energetyków w regionie do nowych wyzwań. Jesteśmy firmą energetyczną w transformacji, która odchodzi stopniowo od produkcji energii opartej o węgiel brunatny i rozwija zeroemisyjne źródła energii. Posiadamy fantastycznych i doświadczonych ludzi w energetyce, którym chcemy zapewnić możliwość dalszej pracy w regionie. Inwestycja w energetykę jądrową to szansa dla Polski, dla regionu, ale przede wszystkim dla nas Polaków – bo energia jądrowa to stabilna, czysta i tania energia dla polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. To także impuls rozwojowy dla szeregu potencjalnych polskich dostawców, praca dla tysięcy ludzi oraz transfer wysokozaawansowanych technologii oraz wiedzy. To również potężna inwestycja w polską gospodarkę oraz istotne wpływy podatkowe dla kraju i regionu” powiedział Zygmunt Solorz, Przewodniczący Rady Nadzorczej i główny akcjonariusz ZE PAK.
„Polska musi inwestować w wielkoskalową energetykę jądrową, aby w przyszłości zastąpić energetykę konwencjonalną opartą na węglu. Wspólnie z inwestycjami w OZE będzie to podstawa naszego bezpieczeństwa energetycznego. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na światowy kryzys energetyczny i ograniczenia na rynku paliw kopalnych wywołane przez inwazję Rosji na Ukrainę.” powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. „Jako największa firma energetyczna w Polsce przewodzimy krajowej transformacji energetycznej. Już teraz dostarczamy energię elektryczną do blisko 6 mln klientów w całej Polsce. Nasz obszar dystrybucyjny obejmuje 40 proc. powierzchni Polski. Jesteśmy także największym w Polsce producentem ciepła, posiadając ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji. Będąc liderem krajowej transformacji energetycznej, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w regionie ogłosiliśmy cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem zielonej energetyki w Polsce i największym inwestorem na Morzu Bałtyckim, a nasze plany obejmują największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe, z których pierwszy prąd popłynie już za 4 lata. Do 2040 roku moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie co najmniej 6,5 GW” dodał Wojciech Dąbrowski.
Strony dołożą wszelkich starań, aby zoptymalizować szacowane nakłady inwestycyjne i operacyjne inwestycji, mając na względzie dostarczenie w efektywnym czasie stabilnej, czystej i taniej energii elektrycznej.
Potencjalna inwestycja w elektrownię jądrową w Polsce zapewni polskim firmom możliwości uczestniczenia w szerokim łańcuchu dostaw opartym na nowych technologiach. To także możliwe wsparcie dla Polski w zakresie dostarczanego strumienia podatków, zarówno na poziomie spółki produkującej energię elektryczną, jak również – poprzez efekty indukowane – na poziomie innych przedsiębiorstw. Potencjalna współpraca pomiędzy Polską a Koreą Południową przy budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie zwiększy niezależność energetyczną Polski oraz może stworzyć duże możliwości dzielenia się wiedzą i doświadczeniem jak również rozwijania wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy krajami.”

Źródło: ZE PAK S.A. / Fot. Fotopolska.eu

Udostępnij na: