„Fórmanek. Miasto i wieś na fotografiach Ryszarda Fórmanka”

W sobotę 10 września 2022 roku o godzinie 18.00 w Muzeum Okręgowym w Koninie, w Spichlerzu nastąpi otwarcie wyjątkowej wystawy „Fórmanek. Miasto i wieś na fotografiach Ryszarda Fórmanka”, serdecznie zapraszam w imieniu Organizatorów.

Fotografie Ryszarda Fórmanka umożliwiają skok w przeszłość. Dają szansę spojrzenia na życie codzienne, ludzi i wydarzenia, które miały miejsce wiele lat temu. Pokazują przestrzeń, w której dokonywały się ogromne przemiany. Kadry Fórmanka pozwalają zagłębić się w obrazie minionej wsi, jakże niegdyś sielskiej, ale również przyjrzeć się postępowi, który objął te tereny. Na wystawie przygotowanej przez Muzeum Okręgowe w Koninie zobaczymy miejsca fotografowane u schyłku ich istnienia: wsie przesiedlane przez kopalnie, stare, niszczejące wiatraki, nieistniejący już Kurów. Z drugiej strony, poznamy proces rozwoju nowej części Konina: budowę nowych bloków i całych osiedli, powstawanie istotnych dla miasta obiektów – hali „Rondo”, „Hutnika”, amfiteatru. Poznamy buzujące w tkance miejskiej życie, zabawę, odpoczynek i pracę w kluczowych zakładach.

Wystawa ta, to między innymi lekcja lokalnej historii, w której kryje się również uniwersalny przekaz. Praca dokumentalisty, jaką wykonał Ryszard Fórmanek, daje koninianom wgląd w proces rozbudowy miasta i regionu, oraz śledzenie jego losów rok po roku, dekada po dekadzie. Jak ważna była to praca, uzmysławiamy sobie dopiero teraz. Prócz aspektu badawczego, który jest zawarty w dorobku Fórmanka, bardzo istotny jest również estetyczny wyraz jego zdjęć. Wiele mówi się już o słynnym „kadrze Fórmanka”; niezwykłym spojrzeniu na rzeczywistość, które było tak charakterystyczne dla jego ujęć. Pozwalało ono wydobyć ze zwykłego, szarego pejzażu otaczającej nas rzeczywistości, aspekt magiczny. Fotograf nadawał najzwyklejszym widokom szlachetny rys. Budynki na zdjęciach są bardziej monumentalne, błahe wydarzenia – ważniejsze, ludzie mijani na co dzień na ulicach – wyjątkowi. Efekt ten został osiągnięty bez użycia współczesnych programów komputerowych, w tym przypadku działa oko fotografa. Obcowanie z tą niezwykłą twórczością rozbudza pragnienie bycia jak Ryszard Fórmanek i spojrzenia na świat w ten szczególny, wnikliwy sposób.

kuratorki:

Monika Marciniak

Elżbieta Sztamblewska

Współorganizator: Miasto Konin

Udostępnij na: