Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 w ANS

W Akademii Nauk Stosowanych w Koninie uroczyście rozpoczął się po raz 25. rok akademicki, tym samym konińska uczelnia wyższa weszła w jubileusz ćwierćwiecza swej działalności, który zamierza świętować w czerwcu przyszłego roku.

Będzie to rok pełen wyzwań, realizowany w warunkach galopującej ostro inflacji i rosnących cen energii, ale uczelnia ze względu na zabezpieczone środki inwestycyjne patrzy z optymizmem w przyszłość. Pewne obawy wynikają z konieczności podpisania nowej umowy z operatorem energetycznym na początku 2023 roku, uczelnia od wielu lat stara się obniżać koszty swoje rachunki za energię, budynki przeszły termomodernizację, zamontowano również fotowoltaikę.

W poprzednim roku akademickim uczelnia mocno zainwestowała w pielęgniarstwo i w centrum symulacji medycznej,  w tym roku akcenty zostaną postawione na kierunki techniczne, inżynierskie i logistykę. Będą wyposażane laboratoria, planowane jest kilka nowych pracowni i zakup nowego sprzętu.

Rektor Artur Zimny pochwalił się również tegorocznym naborem, na pierwszym roku studia podejmie około 750 osób, z czego praktycznie co dziesiąty żak jest obywatelem Ukrainy.

Serdecznie gratuluję uczelni rozwoju, skutecznego kształcenia młodzieży w pożądanych na rynku pracy kierunkach, a studentom życzę owocnej nauki.

Udostępnij na: