Inauguracja Roku Ekologicznego 2022/23 w MZGOK

26 października w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. odbyła się Inauguracja Roku Ekologicznego 2022/23, Henryk Drzewiecki, prezes spółki witając zgromadzonych gości przypomniał, że to sztandarowe wydarzenie jest realizowane od 2014 roku z dwuletnią przerwą spowodowaną przez ograniczenia wynikające z obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Spółka wystosowała zaproszenie do udziału w konkursie „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy taki będzie” do 70 szkół z subregionu konińskiego, z terenu samorządów, które są udziałowcami w spółce. Ponad połowa szkół zgłosiła już swój akces, a kolejne zgłoszenia spływają.  W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele z konińskich szkół, a także ich koledzy z placówek szkolnych z subregionu konińskiego, edukatorzy ekologiczni, przedstawiciele placówek kulturalnych oraz członkowie rady nadzorczej spółki.

Jak wspomniał Henryk Drzewiecki spółka zdaje sobie sprawę jak ważna jest edukacja dzieci i młodzieży, z roku na rok strumień segregowanych odpadów się poprawia, ale nadal wymaga poprawek i stąd decyzja o kontynuacji tej akcji. Dzieci po udziale w różnych akcjach proekologicznych stają się ambasadorami spółki w słusznej sprawie jaką jest segregacja odpadów i jej korzystnego wpływu na środowisko naturalne i ochronę zasobów surowcowych. Dzieci i młodzież rozmawiają z bliskimi, sąsiadami i wręcz wymagają by w ich otoczeniu była prowadzona właściwa segregacja odpadów komunalnych. Ta praca przynosi owoce i dlatego spółka prowadzi projekt wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, konkurs rozpocznie się w listopadzie tego roku i potrwa do maja przyszłego roku. Podczas etapu szkolnego obowiązuje spora dowolność, młodzi ludzie mogą wybrać pracę literacką, multimedialną lub zdjęciową, wybór nagród będzie konsultowany bezpośrednio ze szkołami i będzie uwzględniał ich potrzeby, finał jest wstępnie przewidziany na 14 czerwca 2023 roku w Parku Miejskim im. Fryderyka Chopina w Koninie.

Podczas spotkania ciekawy wykład wygłosiła Jolanta Staszak z CDN w Koninie pt. „Gospodarowanie odpadami a zasoby naturalne”, w dalszej części głos zabrała Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie prezentując bogactwo treści zgromadzone na stronie internetowej spółki, zachęcając jednocześnie do korzystania z jej zasobów przez pedagogów podczas prowadzenia lekcji czy prezentacji, skupiając największą uwagę na temacie Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Szczegółowym omówieniem zagadnień związanych z konkursem „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy taki będzie”  zajęła się Magdalena Kowalczyk, Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Obsługi Klienta MZGOK Sp. z o. o.

W finałowej części spotkania połączono się on-line z przebywającym w Brukseli Maciejem Sytkiem, Prezesem ARR w Koninie, będącym również Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej MZGOK Sp. z o. o., który wygłosił wykład nt. „Transformacji Wielkopolski Wschodniej”.

Udostępnij na: