Klimatyczny Konin. Zielono-niebieska infrastruktura w praktyce. W Koninie odbyła się konferencja edukacyjna.

To była gratka dla wszystkich zainteresowanych tematyką wdrażania rozwiązań w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury jako sposobu na mitygację i adaptację do zmian klimatu.

W środę 21 września br. w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie odbyła się konferencja edukacyjna pn.: „Klimatyczny Konin. Zielono – niebieska infrastruktura w praktyce”.

Tematyka konferencji oscylowała wokół następujących zagadnień:
– rozwiązania oparte na przyrodzie – przykłady z adaptacji do zmian klimatu w Skandynawii.
– znaczenie błękitno-zielonej infrastruktury w obliczu zachodzących zmian klimatycznych.
– retencjonowanie wód opadowych w rozwiązaniach zielono-niebieskiej infrastruktury.
– rola zielonych dachów i żyjących ścian w procesie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.
– najnowsze sposoby zapewniania drzewom optymalnych warunków bytowych na terenach zurbanizowanych.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się przedstawiciele Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury, Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Na sali wykładowej zauważyć można było m.in. parlamentarzystów, konińskich radnych, urzędników miejskich wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Konina Pawłem Adamowem, przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz Prezesa Miejskiego TBS Sp. z. o . o. w Koninie. Liczną grupę stanowili także uczniowie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im E. Kwiatkowskiego w Koninie.

Udostępnij na: