Kolejny sukces, kolejne pieniądze dla konińskich szkół!

W piątek 5 kwietnia na boisku szkolnym „Budowlanki” Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski wraz ze swoim zastępcą Witoldem Nowakiem podczas konferencji prasowej przekazali dobre wiadomości o pozyskanych funduszach dla konińskich szkół!

Kolejne pieniądze dla konińskich szkół z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Miasto Konin zdobyło 5.000.000 zł na przebudowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego oraz na nowe pracownie w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych i Centrum Kształcenia Zawodowego. Wyniki opublikowano 4 kwietnia. Podkreślmy, że w ostatnich dniach Konin otrzymał łącznie z dwóch naborów w ramach FST prawie 20 milionów zł, z czego niemal wszystko dla szkół.

– Takich pieniędzy na inwestycję w konińską infrastrukturę oświatową jeszcze nie było – podkreśla prezydent Piotr Korytkowski. – Warto dodać, że jesteśmy jedynymi wnioskodawcami z Wielkopolski Wschodniej, którzy w tym ostatnim rozdaniu otrzymali wsparcie – dodaje.

Z projektu pt. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Koninie celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” najwięcej otrzyma popularna „Budowlanka”. To 3.710.000 zł. Dzięki takiemu wsparciu szkoła zyska nowoczesną bazę sportową. Przebuduje boiska do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne do piłki koszykowej i ręcznej, wyremontuje bieżnię lekkoatletyczną, zbuduje wielofunkcyjne boisko do tenisa i siatkówki, a także do siatkówki plażowej oraz rzutnię do pchnięcia kulą.

 Takie inwestycje są potrzebne, szczególnie w naszej szkole, gdzie są boiska mające 60 lat. Na pewno poprawi się komfort pracy i nauczycieli, i uczniów. Teraz na boisku jest nierówna nawierzchnia, kępy trawy, nie ma piłkochwytów. Ta inwestycja sprawi, że wszystko będzie takie, jak być powinno – mówi dyrektor szkoły Karol Leszczyński.

Do Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych (budynek przy ul. Bydgoskiej) trafi ponad 1,5 miliona zł. Za te pieniądze szkoła zyska nowoczesną pracownię Odnawialnych Źródeł Energii, z urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej oraz terenową pracownię OZE. Centrum Kształcenia Zawodowego z kolei będzie miało do dyspozycji 620.000 zł na pracownię diagnostyki pojazdowej składającej się z urządzeń diagnostycznych do aut elektrycznych, stacji ładowania oraz auta elektrycznego. – W pracowniach stworzymy uczniom rzeczywiste stanowiska pracy. Chcemy, by zdobywali kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonywania konkretnego zawodu w jak najlepszych warunkach i by bez problemu odnaleźli się potem na rynku pracy – mówi zastępca prezydenta Witold Nowak.

Wartość całego projektu to 5.882.720 zł, w tym wkład własny miasta to zaledwie 15%, czyli ponad 900.000.

Przypomnijmy, kilka dni wcześniej Konin otrzymał dofinansowanie – również z FST – w wysokości 14.245.648,80 zł na modernizację energetyczną pięciu budynków: III Liceum Ogólnokształcącego, Żłobka Miejskiego, MOPR, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych. Cały projekt „Konin  – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” to koszt prawie 18.000.000 zł, tu też 15% wkładu własnego jest po stronie Miasta. W tym rozdaniu rekordzistą jest III Liceum, które otrzyma ponad 9.000.000 zł. Biorąc pod uwagę wcześniej zdobyte dla tej szkoły środki z Polskiego Ładu – ok. 6.000.000 zł na przebudowę boisk – tylko w tę jedną placówkę samorząd zainwestuje ok. 15.000.000 zł.

Prace w ramach FST mają być wykonane do końca 2025 roku.

Udostępnij na: