„Konin ma potencjał”. Prezydent Korytkowski podsumował 5 lat kadencji

Dzisiaj mija pięć lat od zaprzysiężenia nowego prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego oraz od pierwszej, uroczystej sesji Rady Miasta Konina VIII kadencji. – Bardzo dziękuję mieszkańcom Konina za zaufanie, którym mnie obdarzyli. Każdego dnia robię wszystko, by nie zawieść pokładanych we mnie oczekiwań – mówi prezydent Korytkowski. Jak dodaje – w tej kadencji nie brakowało jednak trudnych momentów, takich jak np. pandemia koronawirusa, trudna sytuacja gospodarcza w kraju, szalejąca inflacja, które nie pozwoliły na realizację wszystkich planów, ale – jak podkreśla – udało dopiąć wiele ważnych dla mieszkańców spraw.

Transport i drogi

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Konina władze miasta stawiają na ekologiczny transport. Konin jako pierwsze miasto w Polsce zaczął przewozić pasażerów komunikacji miejskiej autobusem wodorowym. Do tego, dzięki wsparciu Unii Europejskiej, kupiono nowoczesne autobusy hybrydowe i elektryczne.

Miasto przystąpiło do projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”, który będzie w 85% finansowany z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i budżetu państwa. Jednym z jego założeń jest budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Koninie, budowa nowej zajezdni MZK, zakup 10 autobusów wodorowych i wprowadzenie systemu zarządzania ruchem drogowym tak, by zapewnić jak najlepszą przepustowość ulic i poprawić komfort jazdy po mieście.

Skoro transport – to i drogi. W ekspresowym tempie przeprowadzona została jedna z najważniejszych miejskich inwestycji drogowych – budowa połączenia drogowego między Niesłuszem a V Osiedlem. Inwestycja całkowicie zmieniła układ komunikacyjny tej części miasta, zwiększając przepustowość skrzyżowania i skracając czas przejazdu na V osiedle.  Było to jednocześnie najdroższe przedsięwzięcie drogowe w mieście od 2007 roku. Łączny koszt budowy dróg wraz z wiaduktem nad linią kolejową to około 84 miliony zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 30 milionów zł.

Dużą inwestycją było przebudowanie wjazdu do miasta od strony Kazimierza Biskupiego. Nadano ul. Kleczewskiej nowy standard. Poprawiono sieć dróg na osiedlu i stworzono wygodne połączenie między terenami inwestycyjnymi a autostradą. Miasto wydało na tę inwestycję ok. 60 milionów, z czego połowę stanowiło unijne dofinansowanie.

W grudniu 2021 roku – po siedmiu latach od zamknięcia – samorząd Konina przywrócił do ruchu wyremontowany most Bernardynka na granicy Konina i Ślesina.  Inwestycja kosztowała prawie 6,5 miliona złotych, z czego około 3,5 miliona dołożył wojewoda wielkopolski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dodajmy też, że w lipcu 2019 roku – po trwających około 1,5 roku pracach – zakończyła się bardzo ważna dla ruchu  samochodowego inwestycja –  przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej, Kolskiej i Europejskiej. To tam łączą się ważne krajowe szlaki komunikacyjne – drogi krajowe nr 72 i 92.

Sen z powiek spędzał wszystkim stan kabli sprężających na Trasie Bursztynowej. Negocjacje, które samorząd prowadził z wykonawcami, przyniosły dobry efekt dla miasta. Doprowadzono do naprawy kabli, nie wydając na ten cel ani złotówki z miejskiego budżetu. W styczniu 2021 roku prace się zakończyły. Tym samym poprawiono bezpieczeństwo na tym ważnym szlaku komunikacyjnym.

Konin jest też ważnym węzłem kolejowym będącym częścią międzynarodowej trasy Berlin-Moskwa. Przez 46 lat miasto czekało na dworzec kolejowy. Poprzedni z lat 70. był budynkiem tymczasowym, który miał pełnić tylko funkcje dworca autobusowego. W końcu po wielu latach oczekiwań Konin ma nowy dworzec kolejowy.  Budynek dworca to nie tylko punkt przesiadkowy dla pasażerów PKP, to także Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-Handlowe, które zostało umiejętnie wpasowane w architekturę centrum nowego Konina.  Ścianę obiektu od strony torów pokrywa grafika, na której znalazły się charakterystyczne dla Konina obiekty: Słup Koniński, Muzeum Okręgowe, koparka. Elewację zdobią też dwa podświetlone napisy „Konin. Tu płynie energia ”. Koszt budowy zintegrowanego centrum wyniósł inwestorów około 55 milionów złotych.

Inwestycje mieszkaniowe i Program Inwestycji Osiedlowych

Miasto kontynuuje dobre rozwiązania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców. Zagospodarowanie starej bazy PKS to inwestycja wieloletnia, dzięki której diametralnie zmieniła się konińska Starówka. W budynkach, które powstały w miejscu starych baraków, jest teraz ponad 200 nowych lokali mieszkalnych. Tym samym zakończono zagospodarowanie placu po byłej bazie. MTBS rozpoczął budowę nowego osiedla pomiędzy ulicami Szpitalną, Jaspisową i Józefa Piłsudskiego. Pierwszy z budynków został już oddany do użytku. Koszt tej inwestycji to około 20 mln zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat.

Miasto wchodzi w nowatorskie projekty. Jednym z nich jest Dom Seniora przy ul. Magnetytowej. Korzystając z europejskich wzorców, spółka oddała do dyspozycji mieszkańców pierwszy w Koninie taki budynek. Powstały tam 32 mieszkania na najem dla osób w wieku senioralnym. Nie jest to placówka opiekuńcza. Obiekt nie ma barier architektonicznych, ma wspólne przestrzenie do rekreacji, spotkań. Otacza go zieleń i mała architektura.

Wprowadzono Koniński Program Inwestycji Osiedlowych – wieloetapowy program realizacji niewielkich, lecz niezbędnych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, oświetleniowej, a także tzw. małej architektury miejskiej w obrębie osiedli mieszkaniowych.

Miasto ma w swoich zasobach budynki komunalne wymagające remontów. Dzięki środkom z programu „Rozwój lokalny” mogło za 2 miliony zł wyremontować dwie kamienice przy ul. Wiosny Ludów. Poprawiono w ten sposób komfort życia mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących sklepy w tych budynkach.

Po ciepło w głąb ziemi

Ta inwestycja była w mieście długo wyczekiwana! Na wyspie Pociejewo właśnie kończy się budowa ciepłowni geotermalnej. Po wielu latach udało się spiąć jej finansowanie i doprowadzić do budowy. Ciepłownia będzie jedną z trzech, opartych na odnawialnych źródłach energii instalacji dostarczających ciepło dla Konina. Ogrzeje około 13% miasta. To  kolejny ważny krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Koszt jej budowy to prawie 66,5 mln zł, w tym ponad 26 milionów to środki unijne, a wkład miasta zaledwie 4 miliony. Liczymy na to, że ciepłownia będzie początkiem zagospodarowania wyspy Pociejewo. Realizujemy w tej części miasta budowę mostu nad kanałem Ulgi, który połączy nową i historyczną część naszego miasta. Będzie to most pieszo-rowerowy ( 1 km traktu pieszo-rowerowego), mający mieć kształt serpentyny z tarasami widokowymi, ławkami, donicami z zielenią. Ma być atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla całych rodzin.

W ekologię inwestują też inne miejskie spółki. Na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zbudowało farmę fotowoltaiczną, która na potrzeby spółki produkuje energię elektryczną o mocy 2,2 MW.

Sport, kultura, oświata

Koniński samorząd  przeprowadził też, największą w ostatnich latach, inwestycję w infrastrukturę sportową. Przebudowano Stadion im. M. Paska – najstarszy tego typu obiekt w mieście.  Kto pamięta stary obiekt ten wie, że to miejsce zmieniło się nie do poznania. Wybudowany został nowoczesny zespół boisk wraz z nowymi, częściowo zadaszonymi trybunami i sportowym oświetleniem. Obecnie zawodnicy mogą korzystać z 2 boisk o wymiarach: 105mx68m, jedno z nawierzchnią naturalną, drugie z nawierzchnią sztuczną oraz z boiska o nawierzchni naturalnej o wymiarach 95mx45m.

Koszt to około 12 milionów złotych, ale znaczna część pochodziła z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Za milion złotych miasto przebudowało też stary i zniszczony parking. Obecnie nowy plac może pomieścić 80 samochodów.

Chronimy naszą tradycję, dbamy o ślady przeszłości. Z konsekwencją i uporem, miasto ratuje najstarszą kamienicę w  mieście zwaną Domem Zemełki. Chce otworzyć w niej Inkubator Aktywności Kulturalnej z interaktywną galerią miejską, pracowniami artystycznymi oraz multimedialnym podziemiem, Gościńcem Artystycznym z pokojami hotelowymi. Pod koniec 2020 roku własnością miasta stała się też zabytkowa synagoga – miejsce, gdzie odbywają się wyjątkowe wydarzenia kulturalne.

Za 1,6 miliona zł miasto wyremontowało część najstarszej konińskiej szkoły średniej – I Liceum Ogólnokształcącego. Samorząd sfinansował kosztowny, ale konieczny remont dachu oraz pomieszczeń w najstarszym segmencie szkoły. W ostatnich tygodniach Konin otrzymał też promesę w wysokości ok. 26 milionów zł na „Przebudowę infrastruktury sportowej w Koninie” w ramach VIII edycji Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt obejmuje budowę kompleksu boisk przy III LO w Koninie oraz remont dachu oraz dostosowanie do przepisów ppoż. w hali Rondo.

Miasto dla ludzi

Zielone miasto energii to także zieleń w mieście. Wymyśliliśmy i wykonujemy projekt pod nazwą „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. W różnych częściach miasta tworzymy zielone korytarze miejskie, parki kieszonkowe, zielone podwórka. Przebudowany zostanie plac Wolności, który jest wyspą ciepła, na wyspie Pociejewo powstanie park tężniowy. Tu też miasto sięgnęło po dofinansowanie z funduszy EOG i budżetu państwa.

Czymś nowym w Koninie było stworzenie systemu przywilejów dla mieszkańców, czyli wprowadzenie w 2022 roku Konińskiej Karty Mieszkańca. Jej posiadacze mogą korzystać ze zniżek oferowanych przez partnerów projektu. Obecnie to 40 prywatnych firm i 9 partnerów instytucjonalnych. Dzięki karcie koninian nie objęły np. podwyżki biletów MZK, w ciągu 5 miesięcy mieszkańcy zaoszczędzili na biletach ponad 138 tysięcy zł. Co więcej, prezydent zaproponuje Radzie Miasta wprowadzenie od nowego roku bezpłatnych przejazdów dla wszystkich koninian posiadających Konińską Kartę Mieszkańca.

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Koninie i gminami powiatu konińskiego Konin utworzył Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Cele stowarzyszenia to np. wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastrukturalno-środowiskowego i kulturowego jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Konińską oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie.

Konin działa na rzecz młodzieży. Razem ze Stowarzyszeniem M-Lab, Młodzieżową Radą Miasta i partnerami z Norwegii – Radą Hrabstwa Agder samorząd zrealizował projekt „Młodzi Ambasadorzy Klimatu”, na który M-LAB pozyskał dofinansowanie w wysokości 481 tysięcy złotych z Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny Funduszy Norweskich. Miasto jest zaangażowane w inny ważny projekt „Szkoła naszych marzeń”, której fundamentem jest przede wszystkim dbałość o relacje oraz komunikacja oparta na empatii, szacunku i zrozumieniu potrzeb młodego człowieka.

W 2020 roku przy Konińskim Domu Kultury otwarty został pierwszy Miejski Klub Seniora w naszym mieście. Samorząd opracował politykę senioralną, a na koordynatora tych działań został wyznaczony Damian Kruczkowski – dyrektor MBP im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. Przy Prezydencie, z inicjatywy koninianek, powstała i prężnie działa Konińska Rada Kobiet.

Miasto organizuje raz  w roku Targi OZE „Nowa Energia w Regionie”. Uczestniczą w nich przedsiębiorcy z kraju i zagranicy. Wydarzenie stanowiło forum wymiany doświadczeń i poglądów podmiotów działających w branży OZE.

Wyprawka dla Konińskiego Malucha – to wprowadzony w tym roku pakiet upominkowy dla noworodków, których rodzice/opiekunowie zamieszkują na terenie Miasta Konina i odprowadzają na jego rzecz podatek.

Znając ograniczenia budżetowe, Miasto stawia na pozyskiwanie dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych i krajowych. Teraz priorytetem jest znalezienie środków na remont zwężonego mostu nad Wartą. –  W ciągu minionych pięciu lat, z udziałem środków zewnętrznych, zrealizowaliśmy lub realizujemy przedsięwzięcia o łącznej wartości ponad 695 milionów złotych. Dzięki sprawności naszego zespołu zdobyliśmy na ich realizację aż 457 milionów dofinansowania z Unii Europejskiej lub z innych źródeł. Na tym nie poprzestajemy! Cały czas idziemy do przodu, bo wierzę, że Konin ma potencjał i jest wspaniałym miastem do życia i rozwoju – podkreśla prezydent Piotr Korytkowski.

Źródło tekstu i zdjęć: www.konin.pl

Udostępnij na: