Koniński Budżet Obywatelski ma już 10 lat!

W 2014 mieszkańcy Konina po raz pierwszy mieli możliwość złożenia wniosków w ramach KBO, czyli Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wniosków złożono 53, a w głosowaniu nad nimi wzięło udział 2.359 osób. Co roku liczba wniosków i osób głosujących systematycznie rosła, co świadczyło o coraz większej popularności KBO.

– Przez 10 lat do naszego budżetu obywatelskiego wpłynęły 933 wnioski. Rok 2018 był jedynym, w którym nie zastosowano podziału na wnioski małe i duże. We wszystkich edycjach KBO w głosowaniu nad wnioskami wzięło udział łącznie 77.060 osób – wspomina Maria Cybulska, koordynatorka KBO.

W ciągu 10 edycji na realizację zadań w ramach KBO przeznaczono z budżetu miasta ponad 18.000.000 zł. Od 1 marca 2024 roku będzie można składać wnioski do 11. edycji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, do czego mieszkańców Konina serdecznie zachęcamy! Wyjaśnijmy, że w ramach obowiązującego podziału mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski małe – propozycje, których wartość nie przekracza 99.999,99 zł, a także wnioski duże – od 100.000 zł do 1.000.000 zł.

Udostępnij na: