Koniński WORD informuje!

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.) organizuje zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej niebędących uczniami szkoły podstawowej. Zajęcia zakończą się egzaminem na kartę rowerową.

Termin zajęć :   17.06.2024 roku w godzinach 8.00 – 15.30

Miejsce zajęć :  Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przy ulicy Zakładowej 4b, 62-510 Konin

Osoba ubiegająca się o wydanie Karty Rowerowej uczestniczy w zajęciach, które obejmują :

– zajęcia teoretyczne ( 6 godzin )  – z zakresu wiedzy o Rychu drogowym oraz umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych.

– zajęcia praktyczne ( 2 godziny ) – z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem, sprawdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności ( egzamin teoretyczny i praktyczny ).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Kartę Rowerową wydaje bezpłatnie Dyrektor WORD. Na szkolenie należy zabrać ze sobą legitymację szkolną.

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD w Koninie wymagane dokumenty:  wypełniony przez rodzica lub opiekuna wniosek, dostępny na stronie www.word.konin.pl oraz zdjęcie o wymiarach 45mm x 35 mm (dokumenty należy dostarczyć do 13.06.2024 r.)

Zapisu na szkolenie można dokonać osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Obsługi Klienta WORD Konin; ul. Zakładowa 4b; wejście B

TEL. KONTAKTOWY 63 244 83 88

 

Źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie / zdjęcie poglądowe z turnieju na terenie miasteczka ruchu drogowego

Udostępnij na: