Koniński WORD przypomina o zmianie taryfikatora mandatów nie tylko dla kierowców!

Mariusz Seńko – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie przypomina Państwu, że zmiany w taryfikatorze mandatów, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku nie dotyczą tylko kierowców, zmiany te dotyczą również innych uczestników ruchu drogowego jak chociażby rowerzystów czy użytkowników hulajnóg elektycznych i urządzeń transportu osobistego ( UTO).

Warto byśmy przyjrzeli się nowym przepisom jako rodzice czy opiekunowie prawni nieletnich użytkownków rowerów, hulajnóg elektrycznych czy UTO bedących pod naszą opieką.

Osoba dorosła poruszająca się na w/w urządzeniach nie jest zobligowana do posiadania dodatkowych uprawnień, wystarczy, że posiada przy sobie dowód osobisty potwierdzający jej pełnoletniość. Inaczej wyglada sprawa w przypadku osób niepełnoletnich, na mocy nowelizacji w Kodeksie wykroczeń pojawił się art. 94 par. 1a, który wyraźnie mówi że: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

Dzieci w wieku od 10 do 18 lat są zobowiązane do zdobycia karty rowerowej, ewentualnie prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T (w zależności od wieku).
Także w naszym interesie jest dopilnowanie by nasza pociecha posiadała stosowne uprawnienia zanim wyruszy na bardzo kosztowną wycieczkę.
Nie oznacza to oczywiście, że każdy policjant będzie zatrzymywał każdego młodocianego rowerzystę lub osobę poruszającą się hulajnogą elektryczną czy UTO i karał najwyższym mandatem w wysokości półtora tysiąca złotych za brak stosownych uprawnień, możliwe, że skończy się tylko na pouczeniu, ale warto mieć z tyłu głowy, że przy zaistnieniu dodatkowych przesłanek związanych z uczestnictwem osoby młodocianej w ruchu drogowym kontrolujący policjant może skorzystać z możliwości nałożenia mandatu w kwocie maksymalnej i dotkliwie uszczuplić nasz budżet domowy o kwotę 1500 złotych.
Tomek Biedziak
Fot. Pixabay oraz ZD/SmartRide.pl
Udostępnij na: