Konińskie Towarzystwo Muzyczne ma już 120 lat!

Skomplikowane dzieje zrzeszania się wielbicieli muzyki od czasów zaboru rosyjskiego przez kolejne okupacje i systemy polityczne opisał w książce „Historia towarzystwa muzycznego w Koninie 1901 -2021” Andrzej Majewski, prezes KTM. Nastrojowe spotkanie jubileuszowe w siedzibie KTM połączone było z prezentacją tej ciekawej i bogato ilustrowanej książki. Były również podziękowania, wyróżnienia i gratulacje.
Gratuluję i życzę kolejnych 120 lat dobrej pracy dla naszego miasta.

Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Konina

Udostępnij na: