Konkurs o statuetkę „Złotego Konia” 2022

W 2022 roku odbędzie się XXV edycja konkursu o Statuetkę „Złotego Konia. Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  • Firma Wspierająca Lokalną Społeczność,
  • Eko-Firma,
  • Nowy Przedsiębiorca,
  • Firma Roku.

Konkurs o Statuetkę „Złotego Konia” przeprowadzony zostanie w następującej formule: Kandydatury mogą być zgłaszane przez mieszkańców, podmioty gospodarcze oraz członków kapituły do 16 maja 2022 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie lub elektronicznie – skan wniosku zawierający niezbędne podpisy w formacie jpg lub pdf należy przesłać na adres e-mail: mariusz.piotrowski@konin.um.gov.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatur przeprowadzona zostanie ocena zgłoszonych kandydatur pod względem poprawności formalnej oraz zasadności nominacji.  Zestawienie kandydatur przedłożone zostanie Kapitule Konkursu. Powołani przez Prezydenta Miasta Konina członkowie Kapituły w głosowaniu nominują w każdej z kategorii po 3 firmy. Prezydent Miasta Konina spośród 3 nominowanych firm w każdej z kategorii dokona wyboru laureatów.

Ponadto Przyznane zostanie również wyróżnienie dla firmy, która otrzyma najwięcej głosów mieszkańców w powszechnym głosowaniu ankietowym na fanpage Facebook Konin. Tu płynie energia. W głosowaniu wezmą udział wszystkie firmy, które zostaną zgłoszone do konkursu w podstawowych kategoriach.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 9 września podczas Gali Konińskiego Biznesu.

Informacja dot. konkursu:
Wydział Rozwoju i Inwestycji
Mariusz Piotrowski
tel. 63 24 01 101 lub 63 24 01 279
e-mail: mariusz.piotrowski@konin.um.gov.pl

Źródło: www.konin.pl

Udostępnij na: