Kopernik chwali się nową pracownią gastronomiczną!

3 grudnia 2021 r. odbyło się na terenie Zespołu Szkół im.Mikołaja Kopernika w Koninie oficjalne otwarcie pracowni gastronomicznej.
Remont pracowni był możliwy dzięki pozyskaniu funduszy z Projektu pt. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy „.
Dyrektor szkoły wraz ze swoją zastępczynią, Kierownikiem Szkolenia Praktycznego oraz uczniem Technikum żywienia i usług gastronomicznych przecięli symboliczną wstęgę. Po prezentacji nowej pracowni wszyscy zostali zaproszeni na bankiet okolicznościowy.
Dyrektor podziękował Koordynatorowi Projektu – Pani Iwonie Słomczyńskiej oraz nauczycielom Zespołu gastronomiczno – hotelarskiego za zaangażowanie podczas poszczególnych etapów prac związanych z realizacją projektu oraz życzył uczniom samych miłych chwil spędzonych w nowej, wyposażonej w profesjonalny sprzęt pracowni.
Szczegóły dotyczące Projektu :
Realizację projektu w partnerstwie z Miastem Konin :
„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy „
Data rozpoczęcia projektu 2020-05-07
Data zakończenia projektu 2021-12-31
Całkowita wartość projektu 1 527 895,35
Kwota kosztów kwalifikowalnych 1 527 895,35
Kwota dofinansowania 1 298 711,04, w tym ZS im.M.Kopernika dofinansowanie kwota ogółem kosztów kwalifikowalnych 323169,46
Nazwa Programu Operacyjnego :
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego : Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego.
Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.
Dotacja bezzwrotna
Zakres interwencji (dominujący) :
050. Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych
Typ projektu :
Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne.
Źródło: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
Udostępnij na: