Hotel Litewski w Koninie

Kolejne zdjęcie z „ostatnich chwil” jednego z budynków wchodzących w skład kompleksu dawnego Hotelu Litewskiego, kolejno Herca oraz Trenklera. Wyjaśnienie numeracji ze zdjęcia nr 1: 1- wejście do mieszkania właścicieli hotelu. 2- pokoje dla służby towarzyszącej podróżującemu. 3- stajnie. 4- brama wjazdowa na podwórzec z wylotem na ulicę (Bednarską, Browarną, Browarską, Piwną) i w „ostateczności” Zofii Urbanowskiej. Luksfery obok bramy wjazdowej, to ścianka zaplecza kawiarni Koliber funkcjonującej połowy lat sześćdziesiątych- w miejscu restauracji wchodzącej w skład hotelu.

Tadeusz Kowalczykiewicz

Udostępnij na: