Miasto Konin w projekcie opieki wytchnieniowej

Dom Pomocy Społecznej w Koninie pomoże osobom sprawującym opiekę nad bliskimi i niepełnosprawnymi. Miasto Konin rozpoczęło realizację Projektu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa daje możliwość pozostawienia na jakiś czas podopiecznego w placówce zajmującej się profesjonalnie całodobową opieką. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej na okres nie dłuższy niż dwóch tygodni w roku. – W trakcie pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Koninie osoba starsza, przewlekle somatycznie chora czy niepełnosprawna będzie mieć zapewnioną specjalistyczną opiekę całodobową polegającą na zabezpieczeniu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających – tłumaczy Magdalena Gielniak-Sobczak dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koninie.

Dodatkowo osoby korzystające z pomocy będą miały dostęp do usług pielęgnacyjnych, wyżywienia z uwzględnieniem diet, zajęć z terapii zajęciowej, czy rehabilitacji leczniczej.

– W tym czasie opiekun osoby niepełnosprawnej będzie miał możliwość zadbania o swoje zdrowie, rodzinę czy odpoczynek. Opieka wytchnieniowa sprawowana przez profesjonalny zespół pracowników z pewnością umożliwi osobom na co dzień opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi choć na chwilę odpoczynku i wytchnienia – dodaje dyrektor DPS w Koninie.

Projekt to wyjątkowa szansa dla opiekuna osoby niepełnosprawnej na odbudowę sił, które będzie mógł spożytkować w ciągu dalszej opieki. Opieka wytchnieniowa świadczona z projektu jest całkowicie bezpłatna.

Dom Pomocy Społecznej w Koninie już od prawie 50 lat niesie pomoc osobom starszym i schorowanym. Placówka jest miejscem gdzie w harmonii z przyrodą i otaczającym je światem płynie życie osób starszych i schorowanych co czyni to miejsce jeszcze dodatkowo wyjątkowym. Teren naszego Domu otoczony jest ogrodem w którym swoje miejsce na łące kwietnej znalazły „zapylacze”, które mogły zamieszkać w budkach zrobionych samodzielnie przez Seniorów.

Każdego dnia pracownicy DPS opiekują się ponad 100 osobami przebywającymi na pobycie całodobowym i prawie 50 na pobycie dziennym.

– To nie tylko wysiłek fizyczny, ale przede wszystkim psychiczny. Niemożność opuszczenia osoby niesamodzielnej chociażby na chwilę, staje się również sporym utrudnieniem wówczas, kiedy opiekun zmuszony jest załatwić sprawy urzędowe albo zadbać o własne zdrowie – mówi Magdalena Gielniak-Sobczak.

Odpowiedzi na pytania dotyczące opieki wytchnieniowej udzielają dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koninie (tel. 63 243 38 14 wew. 18, a także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie pod numerem telefonu (63) 249 96 55.

źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: