No to startujemy z majówką!

Harmonogram wydarzenia Twórcom Zagłębia Konińskiego:

11:00 – zjazd uczestników, orkiestr dętych i delegacji na parkingu przed amfiteatrem.
11:30 – formowanie szyku paradnego w ulicy K.S. Wyszyńskiego.
12:00 – Wymarsz korowodu ulicami K.S. Wyszyńskiego – Al. 1 Maja – Dworcowa
13:30 – Rozpoczęcie części artystycznej na Pl. Niepodległości

W środę, w pierwszy dzień maja odbędzie się w Koninie wyjątkowe w skali kraju wydarzenie. Górnicy, hutnicy, energetycy i przedstawiciele innych branż przemysłu Zagłębia Konińskiego w akompaniamencie orkiestr dętych przemaszerują ulicami naszego miasta pod hasłem „Twórcom Zagłębia Konińskiego”.

Ulicami Konina – na trasie od ul. kard. S. Wyszyńskiego (sprzed amfiteatru) poprzez Aleje 1 Maja i Dworcową przejdzie barwny korowód odwołujący się do naszego miasta i Zagłębia. Do udziału zostały zaproszone min. reprezentacje przedsiębiorstw, grup zawodowych, organizacji społecznych i związkowych, kombatantów, szkół, sportowców, klas mundurowych, grup rekonstrukcji historycznej czy też zespołów ludowych. W korowodzie ukazane będą zasłużone zawody, zakłady, organizacje i grupy społeczne dla naszego Zagłębia.
Po przemarszu odbędzie się część artystyczna z występem orkiestr i zespołów wokalno-tanecznych. Na placu Niepodległości przygotowany będzie posiłek oraz napoje, ponadto pojawią się tam okazjonalne stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i m.in. Muzeum Okręgowego w Koninie.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Konina, Starosta Koniński oraz Wójtowie i Burmistrzowie Powiatu Konińskiego.

Zerknijcie na bogaty program na całą majówkę w Koninie i korzystajcie!

Udostępnij na: