Nowa zajezdnia MZK i więcej autobusów wodorowych!

Miasto Konin chce zamienić się działkami z konińskim MZK, ma to związek z planowaną budową nowoczesnej zajezdni autobusowej.

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie miałby przekazać Miastu Konin działkę przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10, gdzie obecnie znajduje się zajezdnia autobusowa, a w zamian ma otrzymać miejską działkę przy ulicy Brunatnej w pobliżu Jeziorka Turkusowego, projekt uchwały zostanie przedstawiony radnym na najbliższej sesji, która odbędzie się 29 listopada 2023 roku.

W nowej zajezdni ma powstać farma fotowoltaiczna oraz elektrolizer do produkcji wodoru na potrzeby rezerwowe, gdyby główny dostawca miał chwilowe problemy z jego dostawcą. Nowy budynek miałby być ogrzewany wodorem i samowystarczalny energetycznie. Na terenie nowej zajezdni mają być serwisowane autobusy elektryczne i wodorowe. Nie jest też żadną tajemnicą, że koniński MZK walczy o pozyskanie do swojej floty kolejnych dziesięciu autobusów zasilanych wodorem. Nowa zajezdnia byłaby zlokalizowana w pobliżu przebiegu przyszłej DK 25.

Projekt ma być finansowany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, środki na niego są przypisane i nie trzeba o nie walczyć w konkursie, opiewa on na kwotę około 220 milionów złotych z wymaganym wkładem własnym na poziomie 15%. Podpisanie umowy jest planowane w przyszłym roku, ale obecnie Miasto Konin może już ponosić wydatki na przygotowanie dokumentacji i programów funkcjonalno-użytkowych. Do końca tego roku ma być gotowa dokumentacja by można było złożyć wniosek o dofinansowanie.

Zdaniem Pawła Adamowa, zastępcy prezydenta referującego projekt zamiany gruntów podczas piątkowej konferencji prasowej w magistracie, ma on być neutralny finansowo dla Miasta Konin i naszego przewoźnika, według wstępnych szacunków obie działki mają zbliżoną wartość finansową opiewającą na kwotę około 6 milionów złotych, przed transakcją mają być zlecone operaty szacunkowe.

Jak podkreślił prezydent Korytkowski – współpracę z MZK w Koninie sp. z o.o. miasto Konin ocenia bardzo dobrze. Spółka stale unowocześnia swój tabor, stawiając na autobusy ekologiczne, mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne. Rozwija sieć połączeń komunikacyjnych, wprowadzając nowe linie i dodatkowe kursy, by zapewnić dostęp do usług publicznego transportu zbiorowego, jak największej liczbie mieszkanek i mieszkańców. Przez Miastem i spółką realizacja dużego projektu w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”. Zakłada on zakup 10 autobusów wodorowych, stworzenie wspólnego biletu miesięcznego na przejazdy autobusami MZK, PKS i pociągami Kolei Wielkopolskich, nową organizację ruchu po mieście, budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego przy konińskim dworcu PKP i nowej zajezdni MZK na terenach inwestycyjnych miasta. Koszt przedsięwzięcia, w którym uczestniczą prócz Konina także Koło, Turek, Słupca, PKS i MZK to 220 milionów zł, z czego wkład własny to 15%.

Udostępnij na: