Pewik prowadzi bezwykopową renowację kanałów!

Szybko, bezpiecznie i bez kosztownych robót budowlanych – tak PWiK Sp. z o.o. prowadzi prace renowacyjne kanałów sanitarnych.

W ostatnim czasie możecie Państwo zobaczyć na terenie miasta nasze nowe wozy specjalistyczne do bezwykopowej renowacji kanałów. Spółka dokonała renowacji m.in. odcinka kanału DN400 zlokalizowanego pod jezdnią ul. Wyszyńskiego oraz kanału DN500 w ulicy Działkowej. Nowy nabytek „Pewiku” znacząco usprawnia bieżącą eksploatację kanałów i pozwala na szybką, bezinwazyjną renowację.

Dlaczego spółka decyduje się na innowacyjne metody odnowienia sieci?

Przede wszystkim renowacja bezwykopowa znacznie przyspiesza czas wykonywanych prac i oszczędza pieniądze mieszkańców Konina dbając przy tym o ciągłość świadczonych usług. Metoda tradycyjna i odkopywanie rur wymaga często zamykania ulic, wycinki drzew i kosztownego odtwarzania nawierzchni.

Na czym polega bezwykopowa renowacja kanalizacji?

To wprowadzenie w istniejący, zużyty odcinek kanału, nowego odcinka o bardzo zbliżonej średnicy. Po przeprowadzonej inwentaryzacji pracownicy „Pewiku” czyszczą stary odcinek kanalizacji wymagający naprawy. Następnie wsuwa się nowy odcinek, który jest wykonany z elastycznego materiału zapewniającego szczelność i wypełniony jest na ściankach żywicą epoksydową. Do wsuwania rękawa w istniejący kanał wykorzystuje się wodę pod ciśnieniem. Po ułożeniu odpowiedniej długości odcinka podgrzewa się wodę do temperatury 80 st. C co prowadzi do utwardzenia struktury wewnątrz nowego kanału. Tym samym przylega on do ścianek starego kanału uszczelniając go w 100%. Gdy minie wymagany czas grzania rękawa wodą niezbędny jest proces wychłodzenia i pozbycia się wody. Od tej chwili kanał gotowy jest do użycia przez kolejne 30-40 lat.

Jakie korzyści płyną z zastosowania tej innowacyjnej metody?

Nie licząc przygotowań, prace modernizacyjne wykonuje się w ciągu jednego dnia. Nie ma też potrzeby wykonywania prac ziemnych i niszczenia infrastruktury na powierzchni, tj. chodników, dróg, ogrodów itp. W przypadku konieczności wycięcia krzewu czy innej rośliny jest to uzgadniane z administratorem terenu i w miarę możliwości odtwarzane. Ponadto jest to metoda bardzo cicha co ma znaczenie gdy prace wykonywane są np. między blokami mieszkalnymi. Niewątpliwą zaletą tej metody jest znaczne ograniczenie kosztów. Można np. przecisnąć się pod budynkiem czy drogą. Nie ponosimy wtedy kosztów związanych z odnowieniem nawierzchni. Różnice w kosztach między tradycyjną metodą renowacji, czyli odkopaniu starego kanału i ułożeniu w jego miejsce nowego odcinka, a metodą bezwykopową są bardzo duże. W niektórych przypadkach metoda tradycyjna może być nawet 10 razy droższa.

Źródło: PWiK sp. z o. o.

Udostępnij na: