Powiat Koniński stawia na cyfryzację

W konińskim starostwie podpisano umowę w ramach konkursu grantowego Cyfrowy Powiat. Dzięki niej do powiatu konińskiego trafi prawie 350 tysięcy złotych na podniesienie poziomu cyfryzacji urzędu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Pozyskany przez powiat grant, w wysokości 349 890,00 zł, zostanie wykorzystany na zakup sprzętu, oprogramowania i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej oraz systemów informatycznych w starostwie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Środki te pozwolą na zmodernizowanie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w urzędzie oraz wdrożenie takiego systemu (wraz z integracją ePUAP) w PCPR. Zostaną zakupione nowe serwery, a także zaktualizowany zostanie program niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych w urzędzie baz danych. Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych w urzędzie i jednostce powiatu usprawni pracę urzędnikom, a mieszkańcom powiatu umożliwi załatwienie kolejnych spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.

Wpisując się w tematykę spotkania, umowa pomiędzy Powiatem Konińskim reprezentowanym przez starostę Stanisława Bielika i wicestarostę Władysława Kocaja oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa reprezentowanym przez Maję Wolnik została podpisana elektronicznie.

Inicjatorem i organizatorem spotkania w starostwie był poseł Witold Czarnecki – zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele samorządów: powiatowego i gminnych oraz pracownicy Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Gościem specjalnym uroczystości był Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Źródło: powiat.konin.pl

Udostępnij na: