Powiatowy finał XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej imienia Elżbiety Połczyńskiej

W najbliższy piątek (24 marca) odbędzie się Powiatowy finał XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej imienia Elżbiety Połczyńskiej. O cenne nagrody rzeczowe oraz udział w finale wojewódzkim konkursu powalczy dziesięcioro uczniów ze szkół powiatu konińskiego.

– Powiatowy finał konkursu jest zwieńczeniem procesu edukacji konsumenckiej prowadzonej w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu. Zawsze biorą w nim udział osoby wyłonione w eliminacjach szkolnych. Do jego tegorocznej edycji zakwalifikowało się sześcioro uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie i czworo  – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie – informuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Bernadeta Szmytka. – Od początku celem olimpiady, jak i prowadzonej w szkołach edukacji, jest propagowanie wśród młodzieży prawa konsumenckiego, zachęcanie ich do zdobywania praktycznych umiejętności w tej dziedzinie oraz zwiększanie świadomości w zakresie obrony praw przez rzeczników konsumentów – dodaje rzecznik.

Piątkowe zmagania uczestników powiatowego finału olimpiady rozpocznie o godzinie 9.30 pisemny test ze znajomości podstawowych aktów prawa konsumenckiego. Uczniowie zmierzą się z 40 pytaniami dotyczącymi: sprzedaży konsumenckiej, pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz przepisów prawa: bankowego, turystycznego, energetycznego, ubezpieczeniowego i telekomunikacyjnego.

Sześcioro zdobywców największej liczny punktów otrzyma dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez starostę konińskiego. Laureaci czterech pierwszych miejsc reprezentować będą powiat koniński w finale wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 19 kwietnia w Poznaniu.

Ogłoszenie wyników olimpiady oraz wręczenie nagród jej laureatom nastąpi o godzinie 11.30 w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie.  

Honorowy patronat nad powiatowym finałem XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej imienia Elżbiety Połczyńskiej objął Starosta Koniński, a nad jego przebiegiem czuwać będzie komisja pod przewodnictwem Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: