Projekt SPACERKIEM PO ZDROWIE PTTK+MZK powrócił.

Po przerwie pandemicznej Klub Turystyczny PTTK w Koninie wznowił projekt SPACERKIEM PO ZDROWIE PTTK+MZK, kultywowany od 1998 r.

25 września 2022 r. linia SPACER MZK Konin, prowadzona przez pana Pawła Owsińskiego, objechała miasto, zabierając chętnych do relaksu w lesie i do poznania śladów przeszłości. O właściwym korzystaniu z lasu przypomniało Nadleśnictwo Konin, wyposażając piechurów w aktualne informatory. Na urozmaiconej trasie były pomniki w miejscu pamięci ofiar Zagłady w lesie rudzickim, ślady wsi Sulanki i dawna wieś Gosławice, obecnie dzielnica Konina, z wyjątkowym kościołem i kompleksem zamkowo-muzealnym Muzeum Okręgowe w Koninie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotografii Ryszarda Fórmanka.

Kolejny „SPACER” zaplanowany jest 11 grudnia 2022 r.

źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: