Projekt TARGET wystartował!

9 października 2023 r. odbyła się Rada Klastra Energii „Zielona Energia Konin”, której głównym punktem porządku obrad było otwarcie projektu TARGET w Koninie.

Projekt TARGET jest narzędziem finansowym Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako pomoc techniczna dla regionów przechodzących zieloną transformację energetyczną.

Klaster Energii „Zielona Energia Konin”, którego koordynatorem jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie rozpoczął staranie o dotację w czwartym kwartale 2022 roku, składając stosowny wniosek aplikacyjny. Po szeregu działań opiniujących i przyznaniu finansowania przez Komisję Europejską w marcu 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu a Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie jako koordynatorem Klastra Energii „Zielona Energia Konin” na pomoc techniczną w ramach instrumentu TARGET w celu wspierania Klastra Energii „Zielona Energia Konin” w identyfikacji możliwości prawnych i technicznych podjęcia działań w zakresie wymiany lub zakupu i sprzedaży energii pomiędzy członkami klastra.
Głównym zadaniem członków klastra jest aktywne wspieranie realizacji zadania dążącego do jak największej samowystarczalności energetycznej miasta Konina.

Źródło informacji i zdjęć: fanpage Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego

Udostępnij na: