Radni podjęli decyzję. Zmienią się nazwy przystanków. Zobacz jakie.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Konina miejscy radni podjęli uchwałę zmieniającą nazwy niektórych konińskich przystanków komunikacji miejskiej.

Zmianie ulega nazwa:
– przystanku nr 612-01 „Kopernika” na „Bankowa”,
– przystanków nr 103-01 i 103-02 „Działki” na „ROD im. Urbanowskiej’,
– przystanków nr 328-01 i 328-02 „Rodzinne Ogródki Działkowe na „ROD Górnik”,
– przystanków nr 230-01 i 230-02 „Warszawska” na „Trasa Warszawska”,
– przystanków nr 511-01 i 511-02 „Bursztynowa” na „Trasa Bursztynowa”.

Z uwagi na zmianę nazwy wiaduktu usytuowanego w przebiegu ulicy Kleczewskiej z „Briański” na „Pokoju”, dokonano zmiany nazwy przystanków nr 584-01 i 325-01 „Wiadukt Briański” na „Wiadukt Pokoju”.

Natomiast mając na względzie nadanie wiaduktowi usytuowanemu nad torami w przedłużeniu ulicy Wyzwolenia nazwy „Przemysła II” dokonano zmiany nazwy przystanków nr 611-01 i 611-02 „Wiadukt” na „Wiadukt Przemysła II”.

Udostępnij na: