REAGUJ na przemoc wobec dzieci!

Przemoc niszczy dzieciństwo. Co zrobisz, kiedy się dowiesz? Miasto Konin włącza się w ogólnopolską kampanię „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”.

Już w najbliższą niedzielę 19 listopada podczas Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci w ramach ogólnopolskiej kampanii „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”, w Koninie podświetlony zostanie na czerwono Most im. Marszałka J. Piłsudskiego, Młodzieżowy Dom Kultury, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz gabinet Prezydenta Miasta Konina, stanowiąc symboliczny manifest braku zgody na przemoc wobec dzieci. Celem kampanii jest zachęcenie dorosłych do podejmowania działań w sytuacjach, gdy podejrzewają oni, że dziecko doświadcza przemocy. Inicjatorem kampanii jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, lokalnym ambasadorem inicjatywy jest Fundacja „Dziecko w Centrum”.

Według najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – inicjatorki kampanii, jedno na troje dzieci (32%) doświadczyło przemocy fizycznej lub (i) psychicznej ze strony bliskich dorosłych. 26% dzieci doświadczyło wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 8% z kontaktem[1]. Te dzieci często cierpią w samotności, bez nadziei na pomoc. Przemoc wobec nich pozostaje często niezauważona i towarzyszą jej obojętność i milczenie.

Jak reagować?

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada trwa światowa „Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem kampanii jest uwrażliwienie mieszkańców na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży. W ramach ww. inicjatywy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, realizując kampanię „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”, wskazuje na możliwe ścieżki i sposoby reagowania na przemoc wobec dzieci. Informacje dostępne są na stronie kampanii REAGUJ.fdds.pl. Na stronie wskazane są również miejsca i formy pomocy oraz niezbędne dokumenty i wzory pism w zakresie reagowania na przemoc wobec dzieci. Do pobrania są również materiały graficzne, a wkrótce dostępny będzie też kurs e-learningowy. Istotnym elementem kampanii jest miniserial pt. „Nieobojętni” w reżyserii Krzysztofa Komandera  poruszająca opowieść o tym, jak ważne jest, by nie pozostawiać dzieci samych w obliczu przemocy. Bohaterowie historii znajdują się w trudnych sytuacjach, które wymagają natychmiastowej interwencji. Serial można obejrzeć na stronie REAGUJ.fdds.pl lub na kanale YouTube Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W „Nieobojętnych” jedną z głównych ról odgrywa Jakub Gierszał, znany i ceniony aktor, który jest też ambasadorem kampanii „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”.

 Wszystkie rzeczy, które robimy w życiu mają jakąś ustaloną intencję. W tym przypadku intencja jest bardzo dobra i szczególna – to chęć pomocy dzieciom, które doświadczają przemocy, i potrzeba nagłośnienia kampanii, która mówi o tym, co my dorośli powinniśmy zrobić, gdy jesteśmy tego światkami – mówi Jakub Gierszał, aktor, ambasador kampanii. Proces angażowania się w pomoc np. poprzez telefoniczne zgłoszenie przemocy do odpowiednich służb czy interakcję z osobą, która stosuje przemoc, albo z dzieckiem, które potrzebuje pomocy, wzbudza wiele emocji i może być dla wielu osób trudny. Ale warto wyjść ze swojej strefy komfortu, warto wziąć na siebie kawałeczek tej odpowiedzialności społecznej, bo każdy taki mały krok powoduje, że jesteśmy zdolni wykonać też następny – dodaje Gierszał.

Oficjalna premiera serialu „Nieobojętni” odbyła się 14 listopada 2023 r. w Kinie Muranów w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli: twórcy kampanii, eksperci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Jakub Gierszał.

Podświetlone na czerwono budynki polskich miast jako manifest braku zgody na przemoc wobec dzieci

19 listopada – w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci w ramach prowadzonej kampanii, w Koninie podświetlony zostanie na czerwono Most im. Marszałka J. Piłsudskiego, Młodzieżowy Dom Kultury, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz gabinet Prezydenta Miasta Konina. Podobne iluminacje będą miały miejsce również w innych miastach Polski, m.in. w Poznaniu, Starogardzie Gdańskim, Lublinie, Olsztynie, Zakopanem, Rabce, Nowym Targu, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Rzeszowie, Grudziądzu. W Poznaniu, z inicjatywy Fundacji “Dziecko w Centrum” podświetlona zostanie m.in. Fontanna Wolności i Centrum Inicjatyw Rodzinnych. W Warszawie, z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, na czerwono podświetlony zostanie Pałac Kultury i Nauki, a na fasadzie budynku wyświetlone zostanie hasło: „Dzieciństwo bez przemocy”.

Ambasadorem kampanii w Wielkopolsce jest Fundacja „Dziecko w Centrum”, która od 15 lat działa w zakresie kompleksowej ochrony i pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy.

W Polsce niestety wciąż panuje powszechne przekonanie, że w sprawy rodzinne nie powinniśmy się wtrącać. Słysząc płacz dziecka, mając podejrzenie, że doświadcza ono przemocy, pozostajemy bierni. Wieloletnie doświadczenia pracy w obszarze ochrony dzieci pozwalają nam wskazać m.in. dwa powody takich sytuacji – świadkowie przemocy wobec dziecka nie wiedzą co zrobić, jak zareagować, obawiają się też konsekwencji takich działań – zarówno dla siebie jak i dla dziecka. Z pomocą i odpowiedzią na te kwestie przychodzi trwająca właśnie kampania” – wskazuje Agnieszka Wojciechowska – psycholożka Fundacji „Dziecko w Centrum”.

W prowadzoną kampanię aktywnie włączyły się organizacje członkowskie Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci.

Określenie standardów działań na rzecz ochrony dzieci, w tym skutecznych sposobów reagowania na przemoc wobec dzieci, jest jednym z istotnych obszarów działań powstałej w październiku br. Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci. Koalicja zrzesza 16 wiodących polskich organizacji działających na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Liczymy, że działania koalicji przyczynią się między innymi do zwiększenia społecznej świadomości dotyczącej tego, jak ważne jest reagowanie na przemoc wobec dzieci” – mówi Marzena Affeldt, prezeska Fundacji „Dziecko w Centrum”, członkini Rady Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci.

Więcej o Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci

Do kampanii może dołączyć każdy mieszkaniec/mieszkanka Konina oraz wszystkie osoby popierające ideę kampanii m.in. poprzez udostępnienie materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie www.reaguj.fdds.pl i zastosowanie w social mediach hasztagów #REAGUJ #NIEOBOJĘTNI #KKOD #KrajowaKoalicjanaRzeczOchronyDzieci

Szczegółowe informacje na temat kampanii oraz materiały do pobrania dostępne są na stronie REAGUJ.fdds.pl

 

[1] Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023. Badanie na reprezentatywnej próbie wśród dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat (N=2077), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2023. Pełen raport z badania: Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W KONINIE

Jak informuje dyrektor MOPR w Koninie Małgorzata Rychlińska – Konin podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w ramach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanego w 2011 roku w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem ofiarom przemocy adekwatnej do skali problemu pomocy i wsparcia.

W mieście realizowanych jest wiele działań profilaktycznych i edukacyjnych. W działania te wpisane są między innymi autorskie programy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, które udało się w pełni zrealizować w roku 2022 i są kontynuowane w roku bieżącym. Są to:

  1. Program „Przeciwdziałanie przemocy – program profilaktyczno – edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych”.

Program ma charakter profilaktyczno-edukacyjny i jest realizowany w klasach V szkół podstawowych przez psychologa i konsultanta z Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia przemocą.

W 2022 roku zajęcia odbyły się w 11 szkołach podstawowych, w 32 klasach V
z udziałem 550 uczniów.

  1. „Program profilaktyczno-edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”.

Realizacja działań profilaktycznych polegających na udzielaniu specjalistycznej pomocy, prowadzeniu zajęć edukacyjnych umożliwiających dzieciom nabywanie umiejętności prawidłowych zachowań, promowaniu wśród dzieci zdrowego stylu życia.

Konsultacje dla rodziców oraz zachęcanie ich do angażowania się w sprawy dzieci. Praca grupowa i indywidualna z rodzicami i z dziećmi polegająca na dzieleniu się doświadczeniami, stosowaniu indywidualnej metody pracy dostosowanej do potrzeb dziecka, wizualne prezentacje tematyczne.

W programie w roku 2022 udział wzięło 10 rodzin korzystających z pomocy w formie schronienia w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, odbyły się 24 spotkania grup wsparcia, przeprowadzono 126 rozmów indywidualnych oraz 24 zajęcia edukacyjne z dziećmi.

Osoby nieradzące sobie z problemami nawiązywały także kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Były to 824 kontakty telefoniczne, jak również drogą e-mail: pomagamy_sobie@moprkonin.lm.pl – w taki sposób o pomoc poprosiło 9 osób.

W siedzibie Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w 2022 roku 11 rodzin, w tym 14 dzieci, skorzystało ze schronienia w ramach interwencji kryzysowej, a 9 rodzin w ramach tzw. „gorącej interwencji”.

Źródło tekstu i plakatu: www.konin.pl

Udostępnij na: