Rok 2023 w statystykach USC

1.120 dzieci urodziło się w konińskim szpitalu w 2023 roku – takie dane przekazał Urząd Stanu Cywilnego w Koninie. To o 132 dzieci mniej w porównaniu z 2022 rokiem.

Na świat przyszło 580 chłopców i 540 dziewczynek. – Chłopcom rodzice najczęściej nadawali imiona: Antoni, Leon, Ignacy, Nikodem, Mikołaj, Aleksander, Jan, Franciszek, natomiast dziewczynkom: Iga, Oliwia, Laura, Antonina, Gabriela i Zuzanna – informuje Magdalena Kuznowicz-Górniak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie. Niektórzy rodzice zdecydowali się na mniej popularne imiona, takie jak: Aurora, Alia, Hugo i Orest.

Nieco zmieniła się liczba zawieranych małżeństw. „Tak” w 2023 roku powiedziały sobie 262 pary, w 2022 roku było ich 265, czyli o trzy więcej. 143 małżeństwa zostały zawarte przed kierownikiem USC, w tym pięć poza lokalem urzędu, małżeństw konkordatowych zawarto 119.

Spadła liczba zgonów. W 2023 roku USC odnotował 1.643 zgony, to jest o 46 mniej niż w 2022 roku (1.689).

W 2023 roku Prezydent Miasta Konina wręczył 58 parom, które przeżyły ze sobą 50 lat, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W 2022 roku na taką uroczystość zdecydowało się 36 par.

Udostępnij na: