Segregując odpady pomyślmy również o pracownikach sortowni!

Niniejszy artykuł należy zacząć od tego, by każdy pozbywający się odpadów miał świadomość, że jego odpady selektywnie zbierane będą jeszcze przetwarzane i tym samym będą przechodzić przez „ludzkie ręce”. Dlaczego o tym mowa? Dlatego, że tak wielu przyczynia się do realnego zagrożenia bezpieczeństwa pracy pracowników Sortowni w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie. Porażające są przypadki, które zostały przedstawione za pomocą zdjęć dołączonych do tego artykułu. Czy w ten sposób poprawimy kondycję środowiska naturalnego? Nie.
Z założenia selektywna zbiórka odpadów komunalnych, m.in. selektywnie zebrane tworzywa sztuczne i metale, makulatura czy szkło, po trafieniu na instalację Sortowni powinny być doczyszczone i przekazywane do recyklerów. Doczyszczone! Rzeczywistość? Bardzo niebezpieczna…
Czy normalnym jest wrzucanie rowerków dziecięcych, butli gazowych, pieluch i pieluchomajtek z zawartością, elektrosprzętu, chemikaliów, no i co najgorsze odpadów medycznych, w tym igieł – do odpadów selektywnie zebranych (żółty, niebieski, zielony worek/pojemnik)? Takie postępowanie z odpadami znacznie utrudnia ich dalsze przetwarzanie i zagraża bezpieczeństwu naszych pracowników.
Od pewnego czasu zbieramy dokumentację zdjęciową by pokazywać jak wielka jest skala problemu odpadów, które powinny znajdować się w innych strumieniach. W zabudowach wielorodzinnych, w klatkach są rozwieszane przez spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty informacje o prawidłowej segregacji odpadów. Jest wiele materiałów, akcji informacyjnych, które mają na celu uświadamianie społeczeństwa na temat prawidłowego postępowania z odpadami. Jeżeli mamy odpady problemowe, to w znacznej mierze odbiór ich gwarantują nam Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które muszą znajdować się w każdej gminie. Warunek jest taki, że odpad ten należy samemu dostarczyć do PSZOK-u. Są aplikacje mobilne i naprawdę dla tych, którzy chcą znaleźć informację jak należy postępować z danym przedmiotem/odpadem bez większego problemu taką informację można uzyskać.
W kwestii prawidłowego postępowania z odpadami mamy jeszcze wiele do zrobienia. Przedstawione przykłady pokazują, że skala nieznajomości tematu jest ogromna. Często jednak mamy wrażenie, że wynika to z braku chęci przyłożenia się do prawidłowej segregacji. Więc, jak to jest naprawdę z tym naszym dbaniem o środowisko naturalne?
Drogi mieszkańcu, zapamiętaj, że jeżeli prawidłowo segregujesz odpady to realnie przyczyniasz się do poprawy środowiska naturalnego, ale także realnie wpływasz na poprawę bezpieczeństwa pracy w Sortowni MZGOK Sp. z o.o. w Koninie.

 

Pracownicy Sortowni MZGOK sp. z o. o. w Koninie

Udostępnij na: