Stypendia Starosty Konińskiego wręczone

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie gościł najzdolniejszą młodzież z powiatu. Stu dziewiętnastu uczniów odebrało listy gratulacyjne potwierdzające decyzję o przyznaniu stypendium Starosty Konińskiego na 2024 r.

 Wręczenie dyplomów o przyznaniu stypendiów odbyło się 6 lutego w kompleksie dydaktyczno-sportowym w Żychlinie. Z tegorocznymi stypendystami spotkali się wicestarosta koniński Władysław Kocaj, radni powiatowi: przewodniczący rady Ryszard Nawrocki, przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Sebastian Ławniczak oraz jej członkowie: Monika Rybicka-Horbińska i Jerzy Rzepecki oraz naczelnik wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Krzysztof Czajkowski. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalno-instrumentalnego z ZSEU w Żychlinie.

Przedstawiciele samorządu powiatu złożyli wyróżnionym uczniom gratulacje, a także życzyli zadowolenia i satysfakcji z dalszej edukacji oraz powodzenia w realizacji planów pozaszkolnych. Podziękowali też nauczycielom i rodzicom za stworzenie młodzieży warunków zapewniających im lepszy start w dorosłe życie.

Ze wsparcia powiatu dla uzdolnionej młodzieży skorzysta w tym roku 119 osób: 62 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, 28 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, 25 – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie oraz 4 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.

Wszyscy stypendyści otrzymywać będą po 200 zł miesięcznie przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego, a w przypadku stypendystów klas programowo najwyższych – przez sześć miesięcy.

Stypendium Starosty Konińskiego stanowi ważne narzędzie służące wyrównywaniu szans młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju. Ustanowione zostało przez Radę Powiatu w 2002 roku i funkcjonuje nieprzerwanie do dziś. Od 2014 r. przyznawane jest według kryteriów „Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół powiatu konińskiego”. Zgodnie z jego regulaminem, kandydatów do stypendium typują szkoły. Złożoną dokumentację rozpatruje pod względem formalnym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Ostateczną listę stypendystów zatwierdza zarząd powiatu.

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: