Trwa „Akcja Zima”, nie bądźmy obojętni!

W związku z trwającym okresem jesienno-zimowym po raz kolejny w Koninie prowadzona jest ,,Akcja Zima” mająca na celu ochronę najbardziej zagrożonych osób przebywających na terenie Konina przed skutkami chłodów.

W dniu 4 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb mundurowych, medycznych, organizacji pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie i Urzędu Miejskiego, którzy ustalili zakres współpracy w ramach prowadzonej akcji. Wszyscy są przygotowani do podjęcia działań pomocowych na rzecz osób bezdomnych i ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie. Ustalono również, iż w tym roku dodatkowo należy zwrócić uwagę na obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście.

Pracownicy socjalni we współpracy ze Strażą Miejską w Koninie, policją i Służbą Ochrony Kolei monitorują miejsca, gdzie najczęściej spotykają się i przebywają osoby bezdomne (działki ogrodowe, pustostany, piwnice, wiaty śmietnikowe) w celu nakłonienia ich do korzystania z doraźnej pomocy, przede wszystkim w formie gorącego posiłku, a także korzystania ze schronienia w noclegowni czy Ogrzewalni dla Bezdomnych w Koninie.

Na terenie miasta rozmieszczone są plakaty z adresami i telefonami, gdzie osoby bezdomne, głodne lub potrzebujące wsparcia otrzymają pomoc.

Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców z apelem o szczególną wrażliwość na drugiego człowieka w okresie zimy.

Źródło: MOPR Konin

Udostępnij na: