Trzymamy kciuki za konińską ciepłownię geotermalną!

Gorąco na terenie budowy ciepłowni geotermalnej!

Pomimo mroźnej aury, na terenie budowy ciepłowni geotermalnej zrobiło się gorąco. A to za sprawą zakończonych prac metodę airlift przygotowujących istniejący otwór geotermalny Konin GT-1 do przyszłej eksploatacji. Wykonano oczyszczenie strefy złożowej na głębokości blisko 2640 m poprzez wypompowanie stagnującej wody w otworze. Pozyskana w trakcie prac woda trafiła do zbiornika technologicznego wykonanego w ramach trwającej inwestycji „Budowy Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”. Otwór Konin GT-1 został wykonany w roku 2015 i będzie otworem wydobywczym w procesie produkcji energii cieplnej wykorzystywanej do celów grzewczych w miejskiej sieci ciepłowniczej.

Źródło: MPEC-Konin

Udostępnij na: