Uczcili 81. rocznicę powstania Armii Krajowej

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.” – tak przysięgali żołnierze Armii Krajowej.

14 lutego po mszy w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe, poseł Leszek Galemba, radni, przedstawiciele środowisk prawicowych oraz mieszkańcy Konina złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej, oddając Im hołd w 81. rocznicę utworzenia tej formacji zbrojnej.

Udostępnij na: