Umowa na ostatni etap „Przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina” podpisana

13 lutego 2023 roku, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. została podpisana umowa pomiędzy zamawiającym MPEC – Konin Sp. z o.o., a wybranym w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania wykonawcą CONSTRUCTION DEVELOPMENT CENTER SP. Z O.O. z Poznania na „Przebudowę systemu ciepłowniczego miasta Konina – Budowa sieci ciepłowniczej od Wiaduktu Pokoju do budynku ZUS.”
Podpisana umowa na kwotę 2 398 000,00 zł netto jest piątym, ostatnim etapem realizacji robót, na który MPEC – Konin otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła na przesyle oraz optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego i poprawa jego funkcjonalności hydraulicznej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 27 534 503,47 PLN.

Planowane dofinansowanie na realizację projektu: 12 463 988,34 PLN.

W ramach projektu zostanie wybudowane 3,54 km i zmodernizowane 4,08 km sieci ciepłowniczej.

Termin realizacji projektu: lata 2018 – 2023.

Źródło: MPEC-Konin

Udostępnij na: