V Powiatowe Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony jest w Polsce 30 maja. Sto czterdzieści rodzin zastępczych z powiatu konińskiego świętować będzie z tej okazji 8 czerwca w Kazimierzu Biskupim.

Do kalendarza najważniejszych wydarzeń powiatowych, powracają po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, Dni Rodzicielstwa Zastępczego.

Dla Powiatu Konińskiego jest to bardzo wyjątkowe święto, jako że całość zadnia dotyczącego pieczy zastępczej realizowana jest w stu procentach przy udziale rodzin zastępczych, bez potrzeby korzystania z opieki instytucjonalnej, czyli domów dziecka – mówi Dorota Kaźmierczak, kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie – Ubiegły rok był wyjątkowo trudny, wykonaliśmy aż 59 nowych zabezpieczeń dzieci w pieczy zastępczej. Na koniec 2021 r. w 140 rodzinach zastępczych przebywało 243 dzieci. Dlatego cieszymy się, że po dwóch latach przerwy możemy znów spotkać się w tak licznym gronie i podziękować w ten symboliczny sposób rodzicom zastępczym za ich wytrwałość i wysiłek, jakiego na co dzień się podejmują – dodaje Dorota Kaźmierczak.

Piąta edycja imprezy odbędzie się, tradycyjnie, w Kazimierzu Biskupim. Rodziny zastępcze z powiatu konińskiego spotkają się 8 czerwca o godzinie 10.00 w kazimierskim Amfiteatrze, gdzie czas umilą im występy artystyczne oraz spotkania w ramach cyklu „edukacja też atrakcja”. Dwie godziny później (o 12.00) w Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny wezmą udział w rodzinnej modlitwie, a od 12.20 do 14.00 bawić się będą na przyklasztornym placu podczas festynu rekreacyjno-sportowego. Wszyscy uczestnicy imprezy ugoszczeni zostaną kiełbaską z grilla, słodkościami oraz napojami.

– Dni Rodzicielstwa Zastępczego przybliżają opinii publicznej tę wspaniałą ideę oraz niezwykłych ludzi, którzy znaleźli w swoich sercach i domach miejsce dla dzieci pozbawionych możliwości dorastania w rodzinach biologicznych. Mam nadzieję, że tak jak i w poprzednich edycjach, święto to stanie się doskonałą okazją do integracji rodzin zastępczych z naszego powiatu oraz wzmocnienia ich pozycji w środowisku lokalnym – mówi Elżbieta Sroczyńska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

W organizacji V Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego Powiat Koniński wspierają Urząd Gminy Kazimierz Biskupi oraz Klasztor Misjonarzy Świętej Rodziny.

 

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: