Wybory wewnętrzne Koła PO RP w Koninie

Dziś odbyły się wybory wewnętrzne Koła PO RP w Koninie, które zakończyły się następującym rozstrzygnięciem:

– Przewodniczący Koła PO RP Konin:
Tomasz Piotr Nowak
– Wiceprzewodniczący Koła PO RP Konin:
Henryk Drzewiecki
Urszula Maciaszek
Maciej Sytek
– Członkowie Zarządu Koła PO RP Konin:
Rafał Duchniewski
Marek Ejma
Piotr Korytkowski
Michał Zawadzki
– Skarbnik Koła PO RP Konin:
Zofia Wiktorska
Sekretarz Koła PO RP Konin:
Małgorzata Cieśluk
– Rzecznik Dyscyplinarny Koła PO RP Konin:
Katarzyna Wagner

Podczas konferencji prasowej Przewodniczący Koła PO RP Konin Piotr Nowak odczytał Uchwałę nr 1/2021 Zarządu koła PO RP KONIN z dnia 09.10.2021 r. w sprawie sprzeciwu wobec działań PiS zmierzających do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej następującej treści:

„Koło Platformy Obywatelskiej w Koninie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań PiS zmierzających do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.
Instrumentalne traktowanie przez rządzących Trybunału Konstytucyjnego, który na polityczne zamówienie kwestionuje traktatowe zobowiązania Polski, naruszanie trójpodziału władzy zmierzające do wpływu władzy wykonawczej na sądowniczą, a tym samym kwestionowanie europejskich wartości państwa prawa zmierza do zakwestionowania naszego udziału w Unii Europejskiej. Ponadto, liczne antyunijne wypowiedzi prominentnych polityków PiS, Solidarnej Polski oraz TVP mają na celu zbudowanie nowej, antyunijnej świadomości Polaków.
Obok europejskich wartości państwa prawa Polska, przez przynależność do Unii Europejskiej, gwarantowała nam bezpieczeństwo, wzrost gospodarczy i osobistą pomyślność polskich obywateli. Rozwój Polski zapewniały w ostatnich latach fundusze europejskie oraz dostęp do wspólnego rynku. PiS swoimi działaniami może doprowadzić do tego, że nie otrzymamy środków europejskich, które umożliwiają dynamiczny rozwój kraju, regionu, naszego miasta i powiatu.
Koło PO RP w Koninie wzywa wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu, dla których europejskie wartości i nasza przynależność do Unii Europejskiej są polską racją stanu, do aktywnej manifestacji naszej przynależności do UE poprzez zdecydowane wypowiedzi, noszenie symboli Polski oraz Unii Europejskiej, udziału w manifestacjach oraz innych formach popierających naszą przynależność do UE.”

Tomek Biedziak

Udostępnij na: