Zajrzyjmy do sortowni odpadów w MZGOK Sp. z o. o. w Koninie

Teoretycznie selektywna zbiórka odpadów to zbieranie samych wartościowych odpadów w sposób selektywny, które poddane segregacji w instalacjach będą przekazane dalej do recyklingu. Tym samym zostaną zawrócone do obiegu – wydłużymy cykl życia surowca.

Rzeczywistość jest niestety brutalnie inna. Mimo wielu kampanii informacyjnych, ulotek, konkursów – świadomość społeczeństwa na temat prawidłowej segregacji odpadów u źródła jest na bardzo niskim poziomie. Dlaczego w żółtym worku znajdują się odpady zielone, które powinny trafić do strumienia odpadów biodegradowalnych – czyli do brązowego worka? Dlaczego w niebieskim worku są opakowania po żywności płynnej tzw. tetrapack, które powinny być w żółtym worku? Błędów popełnianych przez społeczeństwo jest wiele. Niektóre z nich niestety ewidentnie obnażają opieszały stosunek do prawidłowej segregacji odpadów. Szkoda, bo środowisko naturalne potrzebuje naszej pomocy. Dbajmy o to co można jeszcze powtórnie wykorzystać.

Na gminach spoczywa obowiązek spełnienia wymogów dot. poziomów odpadów przekazanych do recyklingu. Przy obecnej sytuacji rynku opakowań oraz świadomości prawidłowej segregacji odpadów przez społeczeństwo – wymogi te stają się nie do zrealizowania.

Żółty worek/pojemnik został przeznaczony na odpady Tworzywa sztuczne i metale. Należy przy tym pamiętać, żeby trzymać się wytycznych, które są przekazywane przez samorządy, instalacje przetwarzające odpady i inne środowiska proekologiczne. Na jednym ze zdjęć zostały zebrane odpady, które powinny znajdować się w żółtym worku. Na innym widać, jakie jeszcze odpady znajdują się w żółtym worku. Kiedy dokonamy analizy ciężaru poszczególnych odpadów, trudno osiągnąć wynik, w którym te wartościowe odpady stanowiłyby większość w całym strumieniu selektywnie zebranego żółtego worka. Jak porównać masę jednej butelki PET do np. kalosza?

Wbrew pozorom nie wiele naszego wysiłku potrzeba aby segregację u źródła przeprowadzać w sposób prawidłowy. Należy skupić się na tych odpadach, które zostały wskazane na jednym ze zdjęć – które przedstawia grupę odpadów, na które jest rynek zbytu, które są poddawane recyklingowi. Pozostałości należy kierować zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeżeli nie odpowiadają żadnym wymaganiom odpadów zbieranych selektywnie przekazywanych do recyklingu, wówczas należy wrzucić je do czarnego worka, do odpadów zmieszanych.

Należy przy tym pamiętać, że wyznawanie zasady „co jest z tworzywa sztucznego wrzucać do żółtego worka” powoduje w konsekwencji dłuższy czas procesu segregacji i utrudnienia w samym jego przebiegu. Takim przykładem są chociażby odpady wielkogabarytowe, które znajdują się w strumieniu odpadów tworzyw sztucznych i metali.

Ważną uwagą jest kwestia oznaczenia wszelkich opakowań przez producentów symbolami świadczącymi o możliwości poddania takiego opakowania procesowi recyklingu. Problem w tym, że tak jak na załączonym obrazku producent opakowania, oznacza go trójkącikiem i oznaczeniem PP gdzie w rzeczywistości jest to połączenie przynajmniej dwóch surowców, które utrudniają, a nawet uniemożliwiając przeprowadzenie procesu recyklingu dla takiego opakowania. Mamy tutaj do czynienia z nierzetelną informacją. Podobnie jest w przypadku wielu opakowań, które posiadają nadruk lub wytłoczenie w postaci trójkącika i napisu other (inne). Niestety, w większości przypadków świadczy to o tym, że opakowanie – produkt został wykonany z wielu surowców, których połączenie w celu wykonania opakowania uniemożliwia przeprowadzenie procesu recyklingu.

Dlatego tak ważne jest by w przypadku produkcji opakowań, produktów kreować takie zachowania, które będą zmierzały do wykorzystywania surowców nadających się do ponownego wykorzystania.

W tym odpadowym świecie należy także pamiętać o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które w sposób znaczący ułatwiają prawidłowe postępowanie z odpadami często nazywanymi „problemowymi”. To tam możemy zawieźć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. To tam też możemy zawieźć odpady wielkogabarytowe (meble itp.). To tam możemy zawieźć odpady budowlane, gruz, szyby zbrojone, zużyte opony etc..

Co najważniejsze w tym wszystkim – robimy to całkowicie bezpłatnie.

Dariusz Ciepliński – Kierownik Sortowni w MZGOK Sp. z o. o. w Koninie

Fot. Tomek Biedziak

Udostępnij na: