Zakup węgla po preferencyjnej cenie!

Przypominamy, że mieszkańcy mogą zakupić po preferencyjnej cenie łącznie do 3 ton węgla. Miasto na rok 2023 podpisało z PGE Paliwa sp. z o.o. umowę na dostawę łącznie do 2.700 ton tego paliwa stałego. Zawarte zostały także umowy z dwoma składami węglowymi w Koninie, które zajmują się transportem, magazynowaniem oraz wydawaniem mieszkańcom zakupionego węgla.

Do preferencyjnego zakupu uprawnieni są mieszkańcy Konina, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jako główne źródło ciepła wskazali urządzenia zasilane węglem.

– Jeśli komuś kończy się zapas węgla – proszę o kontakt z urzędem (tel. 63 240 1374, 63 240 1367). Aktualnie w składach węglowych współpracujących z miastem mamy zabezpieczonych około 300 ton węgla, wobec czego złożone przez mieszkańców wnioski realizujemy na bieżąco – mówi Rafał Oblizajek, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: