Zmiana warty w konińskim TPD

Po ponad 40 latach kierowania konińskimi strukturami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Krystyna Chowańska na 18. Powiatowym Zjeździe Delegatów TPD w Koninie nie wystartowała w wyborach. Delegaci na nową prezes Towarzystwa wybrali Elżbietę Sroczyńską, obecną szefową PCPR w Starostwie.

Zanim doszło do wyborów nowego zarządu ustępująca prezes oraz statutowe ciała ZP TPD złożyli sprawozdania, które delegaci w głosowaniu przyjęli jednogłośnie. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Po wyborze nowego 15-osobowego Zarządu ukonstytuował się on w następującym składzie: Elżbieta Sroczyńska – prezes, Małgorzata Koziarska-Sip, dyrektor II LO oraz  Magdalena Michalak – wiceprezeski. Małgorzacie Rychlińskiej powierzono funkcje sekretarza zaś skarbnikiem została Ewelina Mili.

– W skład nowego zarządu nie wchodzą osoby przypadkowe – powiedziała z całym przekonaniem Krystyna Chowańska. – Jestem pewna, że wykorzystają swoje doświadczenie w dalszej działalności, a nasz dorobek będzie inspiracją przy realizacji zadań ku nowoczesności oraz szczęściu rodzin.

– Ten zarząd rokuje – stwierdziła nowa prezes Elżbieta Sroczyńska. – Cieszę się, że mam takie wsparcie, wspólnymi siłami damy radę. Oprócz tego, że czuję się wyróżniona i zaszczycona, jestem też podenerwowana, a nawet przestraszona. Poprzeczka, którą mamy przed sobą to Himalaje. Pani Krystyna Chowańska zostawia nam ogromny dorobek. Trzeba rozwagi i rozsądku, żeby to co dobre kontynuować, a jednocześnie wprowadzać nowe. Dziś dzieci mają kompletnie inne potrzeby. Nasze placówki muszą być miejscami rozwoju, kreatywności, spełniania się, realizacji, kontaktu z drugim człowiekiem. Wspólnie z całym prężnym zarządem usiądziemy i przygotujemy w ciągu krótkiego czasu plan, który będzie odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci. Rozejrzymy się w środkach unijnych, popatrzymy z kim będziemy mogli zawrzeć partnerstwo, otworzymy się na współpracę z innymi organizacjami. Musimy opracować plan operacyjny.

Był też czas na podziękowania i odznaczenia. W imieniu koninian serdeczne słowa do ustępującej prezes skierował prezydent Konina Piotr Korytkowski, dziękując za wiele lat owocnej pracy na rzecz dzieci i wypracowanie wielu modelowych działań. Wyraził tez nadzieję, że Krystyna Chowańska nadal będzie służyć swoim doświadczeniem i autorytetem w codziennej pracy TPD. Zaś nowemu zarządowi przekazał mały komplet gadżetów „…które z pewnością przydadzą się w każdym biurze…”.

Delegaci na Zjazd jednogłośnie podjęli decyzję o przyznaniu Krystynie Chowańskiej tytułu „Honorowy Prezes ZP TPD w Koninie”, a działacze Towarzystwa przyznali jej (jako czwartej osobie w naszym kraju) „TPD-owskiego Nobla”. Życzeń, gratulacji i podziękowań ze zabrakło od starosty Konińskiego Stanisława Bielika, wielu burmistrzów i wójtów, współpracowników, przedstawicieli wielu środowisk.

Zjazdowi towarzyszyła prezentacja dzieł wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej z naszego powiatu.

Na koniec zjazdu prezes Krystyna Chowańska zdradziła swoje największe marzenie: – Jestem bardzo szczęśliwa, ale jeszcze mam jedno marzenie. Koniński oddział TPD zasłużył na sztandar. Pomożecie?

Zebrani chórem dopowiedzieli: – Pomożemy!

Źródło tekstu i zdjęcia: www.konin.pl

Udostępnij na: