Znakują Koniński Szlak Miejski

Czyj duch spaceruje po korytarzach zamku w Gosławicach, dlaczego warto uważnie przyjrzeć się herbom na kościele pw. św. Andrzeja? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdują się na tabliczkach umieszczonych na konińskich zabytkach. Konińscy urzędnicy zakończyli właśnie drugi etap znakowania historycznych perełek Konina. Pierwszy przeprowadzili w minionym roku.

W ramach drugiego etapu oznakowanych zostało sześć obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. To: zamek w Koninie (Gosławice), kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, synagoga, kościół pw. św. Ducha, klasztor oo. Franciszkanów oraz kościół pw. św. Wojciecha. W 2020 roku tabliczki umieszczono na następujących obiektach: kościół pw. św. Bartłomieja, ratusz, dworek Zofii Urbanowskiej, willa Reymonda i budynek dawnego „Starostwa”, czyli obecna siedziba Urzędu Miejskiego przy placu Wolności. Na tablicach znajdują się informacje w językach polskim i angielskim. Czego się można dowiedzieć z wizytówek? Poznać daty powstania obiektów, ich przeznaczenie i funkcję, jest też specjalny, zapełniony ciekawostkami akapit pod hasłem „Czy wiesz, że…”. Na wszystkich umieszczono znak informacyjny ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM.

– Chcemy w ten sposób pokazać atrakcyjność obiektów zabytkowych na terenie miasta. Każda tablica to taki miniprzewodnik zawierający pakiet podstawowych informacji istotnych np. z punktu widzenia turystów zwiedzających Konin. Na tablicy jest kod QR, który można zeskanować i dzięki temu uzyskać dodatkowe informacje o danym zabytku – mówi Andrzej Łącki z Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

W następnych etapach miasto planuje umieścić kolejne tablice, a także znaki informacyjne na obiektach znajdujących się w wykazie zabytków Miasta Konina. Projekt polegający na wyznakowaniu Konińskiego Szlaku Miejskiego jest realizowany ze środków miasta.

Udostępnij na: