Życie po węglu…

29 czerwca 2023 roku  o godzinie 12.00 w gościnnych progach konińskiego Oskardu odbyła się  konferencja otwierającą projekt LIFE After Coal PL, czyli „Życie po węglu”, połączoną z pierwszym posiedzeniem Komitetu Sterującego, odpowiedzialnego za monitorowanie procesu wdrażania Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

Projekt uzyskał unijne wsparcie z Programu LIFE na ponad 51 milionów złotych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekraczające 28 milionów złotych, a łącznie z wkładem własnym podmiotów wspólnie realizujących przedsięwzięcie, całkowity budżet projektu wynosi około  85 milionów złotych.

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej, koordynowany przez Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA), służący współfinansowaniu projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym wspierający działania łagodzące i adaptacyjne dotyczące zmian klimatu. W trakcie konferencji dokonano prezentacji pierwszych działań projektowych, dokumentów planistycznych wspierających proces transformacji energetycznej oraz przeprowadzono dwie debaty z udziałem Współbeneficjentów Projektu i przedstawicieli kliku Regionów z Polski.

Celem wspomnianych debat było określenie roli projektów „LIFE-owych” w regionalnym zarządzaniu środowiskiem i sposobu komunikowania oraz angażowania społeczności lokalnych w proces koniecznych zmian wspierających ochronę klimatu.

Realizacja projektu jest koordynowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Samorządem Województwa Łódzkiego, Jednostkami Samorządu Terytorialnego reprezentowanymi przez Gminę Brudzew, Dąbie, Dobra, Golina, Grodziec, Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Lądek, Malanów, Powidz, Przykona, Rychwał, Rzgów, Gminę Wiejską Słupca, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Tuliszków, Gminę Miejską Turek, Gminę Wiejską Turek, Gminę Miejską Wągrowiec, Wilczyn, Władysławów, Wierzbinek, Miasto Ostrów Wielkopolski, Miasto Kalisz, Miasto Konin, Powiat Koniński, Słupecki i Turecki.

W realizację Projektu zaangażowane są także organizacje krajowe i zagraniczne takie jak Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości, PPNT Fundacja UAM, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Konińska Izba Gospodarcza, Platform Brown to Green (Bułgaria), University of Flensburg CoalExit (Niemcy).

Jednocześnie działania projektowe są wspierane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii, Kraj Związkowy Dolnej Saksonii, Fundacja WWF Polska, Miasto i Gminę Pleszew.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Komunikacji  Zewnętrznej i Promocji, Oddział Prasowy

Fot. Tomek Biedziak

Udostępnij na: