2 miliony 810 tysięcy złotych na szkolenie uzdolnionych sportowo w 2022 roku

2 miliony 810 tysięcy złotych przeznaczyło Miasto Konin na szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu w 2022 roku. Wsparcie miasta otrzymało 25 klubów działających na terenie naszego miasta. W 13 przypadkach dotacje wzrosły w porównaniu z 2021 rokiem, w trzech są niższe, w dziewięciu wynoszą tyle samo.
O dotację ubiegało się 25 klubów. Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne. Kwota, o jaką wnioskowały kluby jak zwykle przewyższała pulę zarezerwowaną przez miasto na szkolenie sportowe i wynosiła niemal 6,5 miliona złotych.
Przedstawione przez kluby wnioski rozpatrywała czteroosobowa komisja złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego oraz MOSiR Konin. Przy ocenie pod uwagę brano następujące kryteria: punkty zdobyte w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym udzielenie dotacji; liczbę zawodników ćwiczących w klubie; liczbę i poziom sportowy drużyn klubowych biorących udział w rozgrywkach ligowych. Propozycję podziału środków komisja przedstawiła prezydentowi miasta, który ostatecznie zatwierdza podział dotacji.
Podział dotacji w 2022 roku:

1 Akademicki Związek Sportowy PWSZ Konin 30.000 zł
2 Koniński Klub Szermierczy 492.000 zł
3 KKPK Medyk Konin 660.000 zł
4 Klub Bokserski Zagłębie Konin 170.000 zł
5 Koniński Klub Golfowy 10.000 zł
6 Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej 60.000 zł
7 Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów w Koninie 225.000 zł
8 Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 146.000 zł
9 Uczniowski Klub Sportowy GÓRNICZA przy ZSGE w Koninie 30.000 zł
10 Fundacja Lech Poznań Football Academy 6.000 zł
11 Klub Sportowy Górnik Konin 450.000 zł
12 Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra 33.000 zł
13 Stowarzyszenie Sportu Rekreacji i Rehabilitacji „Start” w Koninie 165.000 zł
14 Klub Sportowy Copacabana Konin 50.000 zł
15 Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin 10.000 zł
16 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Konin 18.000 zł
17 UKS MTB SMECZ 8.000 zł
18 Uczniowski Klub Pływacki „REKIN” Konin 5.000 zł
19 Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang 55.000 zł
20 Koniński Klub Futsalu 18.000 zł
21 Klub Sportowy APR Oranje Konin 70.000 zł
22 Aeroklub Koniński 15.000 zł
23 Akademia Tenisowa w Koninie 5.000 zł
24 UKS Smecz Konin – „szachy” 62.000 zł
25 Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne HETMAN 17.000 zł

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

 

Udostępnij na: