70% polskich przedsiębiorstw wodociągowych jest zagrożonych! Potrzebna kontrola NIK!

31 stycznia 2023 roku o godzinie 11.00 w Biurze Poselskim Tomasza Piotra Nowaka odbyła się konferencja prasowa dotycząca dwóch bardzo ważnych dla mieszkańców Konina i regionu spraw.

Pierwsza dotyczyła tematu głośnych podwyżek za wodę i ścieki sięgającymi aż do czerwca 2021 roku, przez którą mieszkańcy Konina będą musieli zmierzyć się z kilkuset złotowym nieplanowanym wydatkiem. Odpowiedzialność za tę niekorzystną sytuację ponosi regulator Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które z naruszeniem prawa po przekroczeniu 45-dniowego okresu na akceptację nowej taryfy zabroniły PWiK Sp. z o. o. w Koninie na jej wprowadzenie pod groźbą prawie 6 milionowej kary! W zbliżonej sytuacji do naszej spółki wodociągowej jest wiele przedsiębiorstw w Polsce, zdaniem posła Nowaka doszło do rażącego łamania prawa i za zaistniałą sytuację muszą odpowiedzieć konkretni urzędnicy. Poseł Nowak zwróci się do prezesa Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o wszczęcie kontroli w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Po uzyskaniu korzystnych wniosków pokontrolnych może zostać otwarta ścieżka o uzyskaniu rekompensat dla samorządu czy spółki wodociągowej, co mogłoby obniżyć przyszłościowo taryfę za dostawę wody i odbiór ścieków i zrekompensować w ten sposób tę niekorzystną sytuację dla mieszkańców naszego miasta.

Drugim tematem konferencji był projekt linii kolejowej Konin-Turek. Poseł domaga się od PLK dokładnej mapy konsultacji społecznych na całej trasie przygotowującej decyzje środowiskowe i lokalizacyjne. Jednocześnie w interpelacji do ministra pyta co będzie jeśli te konsultacje wypadną dla tej trasy negatywnie. Czy potwierdzą, że sprzeciw przykładowo dwóch samorządów na trasie skutkował będzie odstąpieniem od inwestycji podobnie jak urealnienie jej kosztów?!

Poseł wnioskuje o zmianę trasy na Konin-Kramsk-Władysławów-Turek z jednoczesnym wykonaniem dodatkowego zjazdu z autostrady pomiędzy Kościelcem i Kramskiem otwierającym nowe tereny inwestycyjne i uzasadniającym opłacalność tej linii kolejowej.
Udostępnij na: