Z wizytą w MZGOK

12 maja w Koninie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska FSNT NOT. Członkowie Komisji odwiedzili Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnym Sp. z o.o. w Koninie, gdzie mogli zobaczyć jak wygląda proces termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz dowiedzieć się jak ważnym elementem gospodarki odpadami i jaki wpływ na ochronę środowiska ma właśnie termiczne unieszkodliwianie odpadów.

Źródło: fanpage NOT KONIN

Udostępnij na: